EU tietosuoja-asetus GDPR

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen toiminta perustuu pelastuslakiin 379/2011. Pelastuslaitos kerää henkilötietoja lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi. Henkilörekisterejä muodostuu valvontatoiminnasta (palotarkastukset), tapahtuneista onnettomuuksista, ensihoidossa sekä henkilöstöhallinnossa.
Pelastuslaitos ei luovuta säännön mukaisesti henkilötietoja kolmannelle osapuolelle. Tietoja luovutetaan vain yksilöidyn pyynnön perusteella henkilötodistusta vastaan.

Sivut

Tilaa syöte Jokilaaksojen pelastuslaitos RSS