Osa-aikainen nuoriso-ohjaajan työ

 
Jokilaaksojen pelastuslaitos hakee palokuntanuorisotyön kehittämisprojektiin ajalle 1.1.-31.12.2018
OSA-AIKAISTA NUORISO-OHJAAJAA.
 
Tehtävään kuuluu palokuntanuorisotyön kehittäminen koko Jokilaaksojen pelastuslaitoksen alueella.
Työhön sisältyy mm. nuoriso-osastotoiminnan aloittaminen/kehittäminen/piristäminen, osastojen johtajien ja kouluttajien rekrytoiminen, kouluttaminen ja tukeminen, palokuntanuorten rekrytoiminen, leiritoiminnan kehittäminen ja leireille osallistuminen, nuorten harjoitusten vetäminen sekä ylipäätään nuoriso-osastotoiminnan kehittäminen osana palokuntien toimintaa.
 
Tehtävän kelpoisuusehtona on opisto- tai ammattikorkeakoulupohjainen nuorisoalan koulutus tai muu vastaava koulutus. Tehtävään valitun on esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote ennen tehtävän vastaanottamista.
Eduksi katsotaan:
  • nuoriso- ja vapaaehtoistoiminnan tuntemus
  • kouluttajavalmiudet
  • kokemus työskentelystä lasten ja nuorten parissa
  • työkokemus pelastusalalta
  • kokemus sopimuspalokuntatoiminnasta
  • järjestötoiminnan, erityisesti palokuntajärjestötoiminnan tuntemus
  • tietotekniset taidot
Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja sekä positiivista oma-aloitteista työotetta.
 
Tehtävä on määräaikainen ajalla 1.1.2018 – 31.12.2018. Työaika on keskimäärin vähintään 4 tuntia viikossa. Työ sisältää ilta- ja viikonlopputyötä sekä osallistumisen nuorten palokuntaleirille vuoden 2018 aikana. Hakijalla on oltava vähintään B-ajokortti. Työ on liikkuvaa, edellyttää pelastuslaitoksen ajoneuvolla liikkumista ja sitä tehdään koko pelastuslaitoksen alueella. Työn aloituspaikka on erikseen sovittavalla paloasemalla, Jokilaaksojen pelastuslaitoksen alueella.
 
Hakijan on annettava suostumuksensa henkilöturvallisuusselvityksen tekemiseen. Työntekijä on työsuhteessa Ylivieskan kaupunkiin ja palkkaus määräytyy KVTES:n mukaisesti.
 
Lisätietoja:
Kehittämispäällikkö Petteri Jokelainen, p. 044-4296006, petteri.jokelainen@jokipelastus.fi.
 
Hakemukset lähetetään sähköisesti osoitteisiin pelastuslaitos@jokipelastus.fi ja petteri.jokelainen@jokipelastus.fi. Ellei sähköinen hakemus ole mahdollinen, paperiset toimitetaan osoitteeseen Jokilaaksojen pelastuslaitos, Puusepäntie 2, 84100 Ylivieska. Kirjekuoreen on merkittävä ”Nuoriso-ohjaajan tehtävä”. Hakuasiakirjoja ei palauteta.
Haku päättyy 18.12.2017 klo 14:00.

Liitetiedosto: 

Aika: 

29.11.2017 13:14 - 18.12.2017 14:00