Ajankohtaista

Palomestarin virka

 
Jokilaaksojen pelastuslaitos julistaa haettavaksi palomestarin viran (virkanro VPME12). Virka sijoittuu paloasemien tulosalueelle Keskisen alueen tulosyksikköön.
 
Palomestarin tehtävänä on toimia Keskisen tulosyksikön palopäällikön alaisuudessa tuottamassa pelastustoimen palveluja. Tehtävä edellyttää hyviä ihmisten johtamistaitoja, koulutus- ja vuorovaikutustaitoja, valvontatoiminnan sekä turvallisuusviestinnän osaamista, hyvää toimisto-ohjelmistojen osaamista sekä pelastussukelluskelpoisuutta.
 
Tehtävään voi myös sisältyä vapaamuotoista varallaoloa. Työaikana yleistyöaika.
 
Virka on otettava vastaan viimeistään 1.10.2017 tai sopimuksen mukaan. Virkaan valittavan on ennen viran vastaanottoa esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, osoitettava pelastussukelluskelpoisuus vaaditulla tasolla sekä annettava suostumus suppean turvallisuusselvityksen tekemiseen. Valinnassa noudatetaan enintään kuuden kuukauden koeaikaa. 
 
Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Ylivieska. Virkaan valittava on virkasuhteessa Ylivieskan kaupunkiin. Palkkaus määräytyy kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. 
 
Lisätietoja antaa:
Toimialuepäällikkö Pekka Kankaanpää, 044 429 6105 (7.8.2017 jälkeen) tai palopäällikkö Jouni Pummila, 044 429 6201.
 
Lisätietoja pelastuslaitoksesta: http://www.jokipelastus.fi
 
Kirjalliset hakemukset liitteineen on toimitettava 15.8.2017 klo 16.00 mennessä osoitteella Jokilaaksojen pelastuslaitos, Puusepäntie 2, 84100 Ylivieska. Kirjekuoreen on merkittävä ”Palomestari, Ylivieska”.
 
Katso tarkempi hakemus liitteestä!
 

Liitetiedosto: 

Aika: 

24.07.2017 13:20 - 15.08.2017 16:00

Palomiehen viransijaisuus

 
Jokilaaksojen pelastuslaitos julistaa haettavaksi vs. palomiehen tehtävän ajalle 1.9.2017 – 22.12.2017. Sijoituspaikka viransijaisuuden alussa on Nivalan paloasemalla.
 
Viransijaisuuden kesto 1.9.2017. – 22.12.2017. Työaika on 38h 45 min viikossa. Tehtävään kuuluu velvollisuus osallistua tarvittaessa varallaoloon sekä tehdä lisä- ja sunnuntaityötä määrättäessä. Tehtävään kuuluu lisäksi velvollisuus tarvittaessa sijaistaa vuorotyötä tekevää henkilöstöä, jolloin työaikana on poikkeusluvan mukainen työaika. 
 
Virkasuhde on Ylivieskan kaupunkiin, ja palkkaus määräytyy KVTES:n ja teknisen sopimuksen mukaan.
 
Hakuasiakirjoja ei palauteta.
 
Lisätietoja antavat:
 
Komentotoimiston palomestari Esa Kaikkonen, 044 4296015 tai keskisen alueen palopäällikkö Jouni Pummila, 044 429 6201.
 
Lisätietoja pelastuslaitoksesta: http://www.jokipelastus.fi
 
Kirjalliset hakemukset liitteineen tulee toimittaa 16.8.2017 klo 12.00 mennessä osoitteella Jokilaaksojen pelastuslaitos, Puusepäntie 2, 84100 Ylivieska. Kirjekuoreen on merkittävä, mitä virkaa hakemus koskee. Hakemukset liitteineen voi toimittaa myös sähköpostilla osoitteeseen pelastuslaitos@jokipelastus.fi , viestin otsikkoon merkintä mitä sijaisuutta hakee.
 
Katso tarkempi hakemus liitteestä!

Liitetiedosto: 

Aika: 

19.07.2017 11:49 - 16.08.2017 12:00

Kaksi ensihoidon esimiehen tointa

Haemme toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen Jokilaaksojen pelastuslaitoksen toiminta-alueelle kahta ensihoidon esimiestä. 
 
Ensihoidon esimies toimii ensihoitohenkilöstön hallinnollisena ja työnjohdollisena esimiehenä. Esimies vastaa vuorossaan ensihoitopalvelun toiminnasta koko Jokilaaksojen pelastuslaitoksen alueella sekä organisoi ja kehittää nimettyä vastuualuetta. Työhön sisältyy hoitotason ensihoitajan tehtävät. 
 
Hakemus yhteystietoineen ja ansioluettelo sekä muut liitteet on toimitettava viimeistään 14.8.2017 klo 16.00 mennessä osoitteella: Jokilaaksojen pelastuslaitos, ensihoitopäällikkö, Puusepäntie 2, 84100 YLIVIESKA. Kuoreen merkintä:  ”Ensihoidon esimies”. Hakemuksia ei palauteta.
 
Lisätietoja antavat:
ensihoitopäällikkö Mirja Annala 044 429 6017 
ensihoitomestari Pasi Kiiskilä 044-429 6219 
 
Katso liitteenä oleva hakemus!

 

Liitetiedosto: 

Aika: 

06.07.2017 08:15 - 14.08.2017 16:00