Haettavana kalustonhoitajan virka

 
Jokilaaksojen pelastuslaitos julistaa haettavaksi kalustonhoitajan viran (VKALH46). Viran sijoituspaikka virkasuhteen alussa on Ruukin paloasema.
 
Kalustonhoitajan tehtäviin kuuluu pelastuslaitoksen palvelutuotannon edellyttämät tehtävät tarvittaessa koko pelastuslaitoksen alueella. Yksityiskohtaisempi tehtävänkuva määritellään erikseen.
 
Virka on otettava vastaan 1.7.2017 alkaen tai sopimuksen mukaan. Kalustonhoitajan viran työaika on virkasuhteen alkaessa yleistyöaika (38,45h/vk). Virkaan kuuluu velvollisuus osallistua tarvittaessa vapaamuotoiseen varallaoloon sekä määrättäessä tehdä lisä- ja sunnuntaityötä.
 
Kelpoisuusvaatimukset kalustonhoitajan virkaan:
  1.  vähintään vanhemman sammutusmiehen pätevyys
  2. yleiskestävyyden ja lihaskunnon osalta vähintään kuntoluokka hyvä SM:n B:12 mukaisesti
  3.  edellytetään hyväksytysti suoritettua toimintakykytestiä ja savusukelluskelpoisuutta
  4. BC-luokan ajokortti
  5. suoritettuna jokin seuraavista: lukion koko oppimäärä, ylioppilastutkinto, ammatillinen perustutkinto tai sitä vastaavan aikaisemman tutkinnon ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitettu ammatillinen perustutkinto tai ammattitutkinto taikka niitä vastaava aikaisempi tutkinto
 
Eduksi voidaan katsoa valtioneuvoston asetuksen pelastustoimesta 407/2011, 7 § mukainen yksikönjohtajan pätevyys ja / tai voimassa olevat ensihoidon hoitovelvoitteet.
 
Hakijoiden on annettava suostumus henkilöturvallisuusselvityksen tekemiseen.
 
Virkaan valittavan on ennen viran vastaanottoa esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Valinnassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.
 
Virkaan valittava on työsuhteessa Ylivieskan kaupunkiin. Palkkaus määräytyy KVTES:n ja teknisen sopimuksen mukaan.
 
Hakuasiakirjoja ei palauteta.
 
Lisätietoja antavat:
Palopäällikkö Kauko Himanka puh. 044 429 6241 ja
toimialuepäällikkö Pekka Kankaanpää puh. 044 429 6105
Lisätietoja pelastuslaitoksesta: http://www.jokipelastus.fi
 
Kirjallinen hakemus liitteineen tulee toimittaa 26.5.2017 klo 12.00 mennessä osoitteella Jokilaaksojen pelastuslaitos, Puusepäntie 2, 84100 Ylivieska. Kirjekuoreen on merkittävä, ”kalustonhoitaja”
 

Liitetiedosto: 

Aika: 

04.05.2017 12:58 - 26.05.2017 12:00