Ajankohtaista

Palomestarin (aluepalotarkastajan) viransijaisuus

 
Jokilaaksojen pelastuslaitos julistaa haettavaksi palomestarin (aluepalotarkastajan) viransijaisuuden ajalle 1.5.2018 - 31.12.2019. Viransijaisuus sijoittuu riskienhallinnan tulosalueelle.
 
Aluepalotarkastajan tehtävänä on riskienhallintapäällikön alaisuudessa tuottaa riskienhallinnan palveluja. Tehtävä edellyttää hyviä ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja, valvontatoiminnan sekä turvallisuusviestinnän osaamista sekä hyvää toimisto-ohjelmistojen käytön hallintaa.
 
Tehtävään voi myös sisältyä vapaamuotoista varallaoloa. Työaika on yleistyöaika. 
 
Viransijaisuuteen valittavalta vaaditaan pelastustoimiasetuksen (407/2011) 6 §:n mukainen päällystön kelpoisuus, B-luokan ajokortti. Tarvittaessa viransijaiseksi voidaan valita myös muodollisesti epäpätevä hakija. Pelastussukelluskelpoisuus ja muu tehtävään soveltuva koulutus voidaan katsoa eduksi. 
 
Viransijaisuus on otettava vastaan 1.5.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan. Sijaisuuteen valittavan on ennen sijaisuuden aloittamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä annettava suostumus henkilöturvallisuusselvityksen tekemiseen. Valinnassa noudatetaan enintään kuuden kuukauden koeaikaa. 
 
Viransijaisuuden ensimmäinen sijoituspaikka on Raahen paloasema, mutta työskentelyalueena on koko Jokilaaksojen pelastuslaitoksen alue. Sijaisuuteen valittava on virkasuhteessa Ylivieskan kaupunkiin. Palkkaus määräytyy kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. 
 
Lisätietoja antaa:
Riskienhallintapäällikkö Jarmo Myllymäki, 044 429 6005 tai paloinsinööri Pentti Ukkola, 044 429 6110.
 
Lisätietoja pelastuslaitoksesta: http://www.jokipelastus.fi
 
Kirjalliset hakemukset liitteineen on toimitettava 6.4.2018 klo 14.00 mennessä osoitteella Jokilaaksojen pelastuslaitos, Puusepäntie 2, 84100 Ylivieska. Kirjekuoreen on merkittävä ”Aluepalotarkastaja, Raahe”.

Liitetiedosto: 

Aika: 

14.03.2018 15:37 - 06.04.2018 14:00