Etusivu

​PELASTUSLAITOS ON VARAUTUNUT KORONA-EPIDEMIAAN
Olemme pelastuslaitoksessa varautuneet siihen, että pystymme turvaamaan suorituskykymme ja palvelutasomme hälytystehtävien osalta mahdollisimman häiriöttömästi.
Suorituskykymme varmistamiseksi pyrimme suojaamaan koko henkilöstömme tartuntavaaralta omin toimenpitein niin hyvin kuin mahdollista. Koronavirukselle altistumismahdollisuuksien vähentäminen paloasemilla ja eri työtehtävissä on yksi keskeisimmistä asioista, mikä vaikuttaa merkittävästi meidän arjessa totuttuihin käytäntöihin.
Keskeisin tavoitteemme siis on, että kaikki pelastustoiminnan ja ensihoidon hälytystehtävät kyetään hoitamaan normaalisti. Luonnollisesti toivomme, että alueemme asukkaat, yritykset ja alueellamme liikkuvat toimivat sen mukaisesti, että meidän apuamme ei edes tarvittaisi.
 
TOIMENPITEET
 
Olemme muuttaneet eräitä sisäisiä käytäntöjämme ja myös muuttaneet palvelutuotantomme käytäntöjä väliaikaisesti henkilöstömme suojaamiseksi:
 • Kaikki ryhmävierailut paloasemillamme ovat toistaiseksi kiellettyjä. Myös hälytystehtäviin osallistuvan henkilöstön perheenjäsenten vierailut paloasemilla on kielletty.
 • Yksittäisten asiakkaiden toivotaan ottavan yhteyttä viranhaltijoihimme ensisijaisesti puhelimitse tarvitessaan neuvoja rakentamiseen, palo- ja henkilöturvallisuuteen.
 • Kaikki turvallisuusviestintätilaisuudet on peruttu toistaiseksi ja uusia ei tällä hetkellä sovita.
  • Emme suorita turvallisuusviestintää omissa emmekä muiden tiloissa.
  • Emme osallistu yleisötapahtumiin.
 • Valvontatoiminta, eli palotarkastukset, rajataan vain kaikkein kiireellisimpiin ja vain välttämättömimpiin.
Lopuksi vielä haluan korostaa, että hälytystehtävät pyrimme hoitamaan entiseen tapaan ennaltaehkäisemällä henkilöstömme altistumista koronavirukselle.

 

Jokilaaksojen pelastuslaitos

 

Jokilaaksojen pelastuslaitos on yksi maamme 22 alueellisesta pelastuslaitoksesta. Toiminta-alueemme on Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa 17 kunnan alueella.

Sivuiltamme löydät tarkempaa tietoa toiminnastamme. Jos jotain pelastustoimeen liittyvää asiaa ei sivuiltamme löydy, ole rohkeasti yhteydessä. Olemme palveluksessasi.

Pelastuslaitoksen visio

Turvallinen ja kriisinkestävä Jokilaaksojen alue – ennakoiden ja yhteistyössä.
 

Palveluajatus ja perustehtävät

Vision toteuttamiseksi pelastuslaitos tuottaa palvelunsa säädösten ja sopimusten mukaisesti mahdollisimman laadukkaasti, tehokkaasti ja taloudellisesti:
 
 • ylläpitämällä pelastustoiminnan toimintavalmiutta kaikissa turvallisuustilanteissa erilaisia onnettomuus- ja uhkatilanteita varten,
 • huolehtimalla aktiivisesti onnettomuuksien ennaltaehkäisytyöstä,
 • toimimalla alueellaan valmiussuunnittelun ja varautumisen asiantuntijana sekä 
 • toimittamalla erillisiin sopimuksiin perustuen ensihoidon palveluja ja
 • tekemällä yhteistyötä alueen asukkaiden, yhteisöjen ja viranomaisten kanssa
 
Palvelujen tuottamisen ja kehittämisen lähtökohtana on henkilöstön osaamisen hyödyntäminen ja kehittäminen Osaava Jokilaakso - mallin mukaisesti sekä joustavuuden säilyttäminen nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Palvelut toteutetaan alueen sopimuspalokuntatoimintaa hyödyntäen ja tukien sekä eri yhteistyöverkostojen kanssa. 
 
Pelastuslaitos voi ottaa tehtäväkseen myös muita tehtäviä silloin kun se lakisääteisiä tehtäviä vaarantamatta on toiminnallisesti ja taloudellisesti perusteltua.
 

Ohjeet ja lomakkeet

Sivuillamme olevat ohjeet ovat yleisluonteisia, eivätkä aina sellaisenaan sovellu erityistapauksiin. Halutessasi yksityiskohtaisempia neuvoja ja ohjeita esimerkiksi rakennusten henkilö- ja paloturvallisuuteen liittyvissä asioissa, ota yhteyttä kotikunnassasi sijaitsevan paloasemamme pelastusviranomaisiin. Yhteystiedot löydät näiltä sivuilta.Sivuiltamme löydät myös erilaisia ohjeita ja lomakkeita, joita voit tarvita asioidessasi laitoksemme pelastusviranomaisten kanssa.
 
Maksuttomalla Adobe Reader -ohjelmalla voit katsoa ja tulostaa Adobe PDF (Portable Document Format ) -tiedostoja eri laitteisto- ja käyttöympäristöissä. Lataa ohjelma tästä.
 

Auta kehittämään sivuja

Vieraile sivuillamme säännöllisesti ja anna palautetta sekä kehittämisehdotuksia. Näin autat meitä kehittämään sivustoamme paremmin palveleviksi.