Etusivu

TULE TÖIHIN MEIDÄN TIIMIIMME!

PELASTUSTOIMEN AVOIMET HAKEMUKSET (jatkuva haku)

Miehistö ja alipäällystö:

https://www.kuntarekrytointi.fi/recruitment/#/job/331712?lang=fi_FI&port...

 

Pelastustoimen muut tehtävät:

https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/avoin-hakemus-pelastustoimi-yli-0...

 

PELASTUSLAITOS JATKAA YRITYS- JA LAITOSKOHTEIDEN VALVONTATOIMINTAA SUUNNITELLUSTI

Korona epidemiaan liittyen Jokilaaksojen pelastuslaitos päätti 3.12.2020 lähtien keskeyttää yritys- ja laitoskohteiden valvontatoiminnan. Keskeytyksellä pelastuslaitos pyrki vähentämään asiakkaiden ja omien työntekijöiden altistumisvaaraa.

Pelastuslaitos on arvioinut asettamiaan rajoituksia ja olemme päättäneet, että pelastuslaitoksen suunniteltu yritys- ja laitoskohteiden valvontatoimintaa voidaan jälleen jatkaa 19.1.2021 lähtien. Jokainen valvontatoimenpide ja sen turvallinen suorittaminen arvioidaan edelleen tapauskohtaisesti.

Valvontakäyntejä sovittaessa asiakkaan kanssa käydään keskustelua valvonnan turvallisesta suorittamisesta. Valvonta-ajankohtaa sovittaessa pelastusviranomainen ottaa huomioon mahdolliset asiakkaan toimialan koronarajoitukset. Asiakas voi halutessaan esittää valvontakäynnin
siirtämistä myöhäisempään ajankohtaan. Valvontakäynneillä pelastusviranomainen käyttää aina maskia ja myös asiakkaalta toivotaan maskin käyttöä. Pelastuslaitos toivoo, että asiakkaan puolelta valvontakäyntiin osallistuu ainoastaan keskeiset henkilöt. Lisäksi huolehditaan riittävästä suojautumisesta ja suojaetäisyyksien pitämisestä. Valvontaan liittyvien asiakirjojen tarkastamiset suositellaan tehtäväksi sähköisesti jo ennen fyysistä tarkastusta. Jos epidemian käyttäytymisessä tapahtuu muutoksia, pelastuslaitos arvioi omia rajoituksiaan tarvittaessa uudestaan.
 

Lisätietoja antaa:

Harri Pyyhtiä

riskienhallintapäällikkö

etunimi.sukunimi@jokipelastus.fi

044 429 6005

 

 

​PELASTUSLAITOS ON VARAUTUNUT KORONA-EPIDEMIAAN

Olemme pelastuslaitoksessa varautuneet siihen, että pystymme turvaamaan suorituskykymme ja palvelutasomme hälytystehtävien osalta mahdollisimman häiriöttömästi.

Suorituskykymme varmistamiseksi pyrimme suojaamaan koko henkilöstömme tartuntavaaralta omin toimenpitein niin hyvin kuin mahdollista. Koronavirukselle altistumismahdollisuuksien vähentäminen paloasemilla ja eri työtehtävissä on yksi keskeisimmistä asioista, mikä vaikuttaa merkittävästi meidän arjessa totuttuihin käytäntöihin.

Keskeisin tavoitteemme siis on, että kaikki pelastustoiminnan ja ensihoidon hälytystehtävät kyetään hoitamaan normaalisti. Luonnollisesti toivomme, että alueemme asukkaat, yritykset ja alueellamme liikkuvat toimivat sen mukaisesti, että meidän apuamme ei edes tarvittaisi.

TOIMENPITEET

Olemme muuttaneet eräitä sisäisiä käytäntöjämme ja myös muuttaneet palvelutuotantomme käytäntöjä väliaikaisesti henkilöstömme suojaamiseksi:

  • Kaikki ryhmävierailut paloasemillamme ovat toistaiseksi kiellettyjä. Myös hälytystehtäviin osallistuvan henkilöstön perheenjäsenten vierailut paloasemilla on kielletty.
  • Yksittäisten asiakkaiden toivotaan ottavan yhteyttä viranhaltijoihimme ensisijaisesti puhelimitse tarvitessaan neuvoja rakentamiseen, palo- ja henkilöturvallisuuteen.

Lopuksi vielä haluamme korostaa, että hälytystehtävät pyrimme hoitamaan entiseen tapaan ennaltaehkäisemällä henkilöstömme altistumista koronavirukselle.