Etusivu

TULE TÖIHIN MEIDÄN TIIMIIMME!

PELASTUSTOIMEN HAKEMUKSET

Kuusi ylipalomiehen ja kaksi palomiehen virkaa haettavana:

https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/kuusi-ylipalomiehen-ja-kaksi-palo...

Haku päättyy 7.6.2021 klo 1500

(jatkuva haku)

Miehistö ja alipäällystö:

https://www.kuntarekrytointi.fi/recruitment/#/job/331712?lang=fi_FI&port...

Pelastustoimen muut tehtävät:

https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/avoin-hakemus-pelastustoimi-yli-0...

 

PALOTURVALLISUUDEN ITSEARVIOINTI PIENTALOISSA

Taas on se aika vuodesta, kun osa alueemme asukkaista saa pelastuslaitokselta postia. Milloin viimeksi olette pohtineet asuntonne paloturvallisuusasioita? Usein kiireisen arjen keskellä saattaa myös omaan turvallisuuteen liittyvät tärkeät asiat jäädä vähälle huomiolle. Käyttäkää nyt hetki omaa ja perheenne aikaa ja arvioikaa asuntonne paloturvallisuustilanne.

Pelastuslain (379/2011) perusteella pelastuslaitos velvoittaa kiinteistön haltijaa suorittamaan kiinteistön paloturvallisuuden itsearvioinnin. Jokilaaksojen pelastuslaitoksen alue on jaettu kymmeneen alueeseen, siten että kymmenen vuoden välein pelastuslaitos lähestyy kunkin alueen kiinteistön omistajia/haltijoita kirjeellä, oppaalla ja lomakkeella. Näiden avulla kiinteistön omistaja tai haltija voi itsenäisesti arvioida oman asuntonsa paloturvallisuuden ja lähettää arviointilomakkeen pelastuslaitokselle.

Pelastusviranomainen tekee vuosittain harkintansa mukaan palotarkastuksen niihin alueen kiinteistöihin, jotka eivät ole tehneet paloturvallisuuden itsearviointia määräaikaan mennessä. Pelastuslaitos vertaa hallussaan olevia kiinteistötietoja annettuihin vastauksiin ja tekee palotarkastuksia myös tarvittaessa niihinkin kohteisiin, joista lomake on palautettu. Sähköisessä muodossa arviointilomake löytyy: https://www.jokipelastus.fi/asuinkiinteist%C3%B6n-paloturvallisuuden-itsearviointi-0  Arviointilomake tulee kuitenkin palauttaa vain niinä vuosina, joina pelastuslaitos on kirjeitse sitä asiakkaalta pyytänyt. Apua ja neuvoja paloturvallisuuden kehittämiseen omassa kotona pelastuslaitokselta saa läpi vuoden.

Harri Pyyhtiä

riskienhallintapäällikkö

etunimi.sukunimi@jokipelastus.fi

044 429 6005

 

PELASTUSLAITOS ON VARAUTUNUT KORONA-EPIDEMIAAN

Olemme pelastuslaitoksessa varautuneet siihen, että pystymme turvaamaan suorituskykymme ja palvelutasomme hälytystehtävien osalta mahdollisimman häiriöttömästi.

Suorituskykymme varmistamiseksi pyrimme suojaamaan koko henkilöstömme tartuntavaaralta omin toimenpitein niin hyvin kuin mahdollista. Koronavirukselle altistumismahdollisuuksien vähentäminen paloasemilla ja eri työtehtävissä on yksi keskeisimmistä asioista, mikä vaikuttaa merkittävästi meidän arjessa totuttuihin käytäntöihin.

Keskeisin tavoitteemme siis on, että kaikki pelastustoiminnan ja ensihoidon hälytystehtävät kyetään hoitamaan normaalisti. Luonnollisesti toivomme, että alueemme asukkaat, yritykset ja alueellamme liikkuvat toimivat sen mukaisesti, että meidän apuamme ei edes tarvittaisi.

 

Olemme muuttaneet eräitä sisäisiä käytäntöjämme ja myös muuttaneet palvelutuotantomme käytäntöjä väliaikaisesti henkilöstömme suojaamiseksi:

  • Kaikki ryhmävierailut paloasemiemme sisätiloissa ovat toistaiseksi kiellettyjä. Myös hälytystehtäviin osallistuvan henkilöstön perheenjäsenten vierailut paloasemien sisätiloissa on kielletty.
  • Turvallisuusviestintä tilaisuuksia jatketaan ulkotiloissa 16.4.2021 korona rajoitukset huomioiden max 10hlö ryhmissä.
  • Yksittäisten asiakkaiden toivotaan ottavan yhteyttä viranhaltijoihimme ensisijaisesti puhelimitse tarvitessaan neuvoja rakentamiseen, palo- ja henkilöturvallisuuteen.

Lopuksi vielä haluamme korostaa, että hälytystehtävät pyrimme hoitamaan entiseen tapaan ennaltaehkäisemällä henkilöstömme altistumista koronavirukselle.