EU tietosuoja-asetus GDPR

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen toiminta perustuu pelastuslakiin 379/2011. Pelastuslaitos kerää henkilötietoja lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi. Henkilörekisterejä muodostuu valvontatoiminnasta (palotarkastukset), tapahtuneista onnettomuuksista, ensihoidossa sekä henkilöstöhallinnossa.
Pelastuslaitos ei luovuta säännön mukaisesti henkilötietoja kolmannelle osapuolelle. Tietoja luovutetaan vain yksilöidyn pyynnön perusteella henkilötodistusta vastaan.
Jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa. Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla tavalla varmennetulla asiakirjalla.
Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan voimassa olevaa lain säädäntöä sekä isäntä organisaation Ylivieskan kaupungin tietosuojapolitiikkaa. EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämät pelastuslaitoksen henkilörekisterien tietosuojaselosteet sekä rekisterien tarkistuspyyntö lomakkeet löytyvät Ylivieskan kaupungin verkkosivuilta.
Linkki tietosuojaselosteisiin. http://www.ylivieska.fi/hallinto_ja_talous/prime101_fi.aspx.

29.05.2018 14:10