Haapavedellä on uusi piirinuohooja

Jokilaaksojen pelastuslaitos on tehnyt hankintasopimuksen uuden  piirinuohoojan kanssa Haapavedelle. Haapaveden uusi piirinuohooja on Arto Koponen Palvelut. Nuohoussopimus tuli voimaan heti. Edellisen piirinuohoojan jäätyä eläkkeelle nuohouspalvelut kilpailutettiin. Nuohouspalveluiden hankintakilpailuun osallistui kolme yritystä. Hankinnasta tehtiin sopimus ensin PK Nuohous ja Kiinteistötyöt Oy:n kanssa. Sopimus kuitenkin purkautui ja sopimus tehtiin kilpailussa toiseksi tulleen kanssa.

Piirinuohousjärjestelmässä vain pelastuslaitoksen kanssa sopimuksen tehnyt piirinuohooja saa tehdä nuohousliiketoimintaa alueellaan. Hänellä voi olla nuohoojia palveluksessaan toteuttamassa nuohouspalveluita. Nuohoustoiminta perustuu pelastuslakiin ja nuohouksesta annettuun asetukseen. Nuohousasetuksessa on säädetty:  

”Käytössä oleva kiinteällä polttoaineella, useammilla polttoaineilla tai raskasöljyllä toimiva tulisija hormeineen on nuohottava vuoden välein. Yksinomaan kevytöljykäyttöinen tulisija hormeineen on nuohottava vuoden välein. Tämän momentin mukainen määräväli ei koske keskuslämmityskattilan tulipesää ja tulipintoja.

Omaan yksityiseen käyttöön pääasiassa tarkoitetun vapaa-ajan asunnon ja sen saunan tulisijat ja hormit on nuohottava kolmen vuoden välein. Muuhun kuin omaan yksityiseen käyttöön tarkoitetun, säännöllisessä käytössä olevan vapaa-ajan asunnon ja sen saunan tulisijat ja hormit on nuohottava vuoden välein.”

Pelastusviranomainen valvoo nuohoustoimintaa ja heihin voi olla yhteydessä kaikissa nuohoukseen liittyvissä asioissa. 

09.12.2014 17:22 - 31.12.2014 17:22