Omavalvontakierros käynnissä

Pientalojen omavalvonta 2014 Jokilaaksojen alueella

Jokilaaksojen pelastuslaitos järjestää pientalojen omavalvontakierroksen vuodelle 2014. Tämän kevään omavalvontakierros kohdistuu 17 kunnan alueelle vajaaseen 4000:ään pientaloon. Kirjekuoresta löytyy saatekirje, omavalvontalomake, palautuskirjekuori sekä paloturvallisuusopas. Täytetty omavalvontalomake pyydetään palauttamaan 30.4.2013 mennessä. Omavalvontalomakkeen voi käydä täyttämässä netissä osoitteessa www.kiinteistonomavalvonta.fi.

Sivustolle kirjaudutaan omalla kiinteistötunnuksella ja kiinteistökohtaisella salasanalla, jotka on ilmoitettu omavalvontakuoressa. Lomakkeen merkintöjä voi täydennellä ja muuttaa 30.4 saakka jolloin web-portaali sulkeutuu. Pelastuslaitos suosittelee ensisijaisesti nettilomakkeen täyttämistä. Niillä, joilla ei ole mahdollisuutta käyttää nettiä, voi lomakkeen toimittaa myös palautuskuoressa.

Vuonna 2013 toteutettiin ensimmäisen kerran koko Jokilaaksojen alueella omavalvonta pientaloihin. Omavalvonta onnistui hyvin, sillä 75,5% noin 3000:sta kotitalouksesta palautti omavalvontalomakkeen pelastusviranomaisille.

Omavalvonnalla aktivoidaan kiinteistöjen omistajia ja haltijoita omakohtaiseen asuinkiinteistönsä turvallisuuden arvioimiseen. Omavalvonnan keinoin pyritään siihen, että kiinteistön asukkaat havainnoimisensa kautta pohtivat itse turvallisuutensa tasoa ja pyrkivät tekemään korjaavat toimenpiteet ilman viranomaisen erillistä kehotusta.

Jokilaaksojen pelastuslaitoksessa on kehitetty omavalvontamalli myös taloyhtiöille. Mallia pilotoitiin vuoden vaihteessa muutamiin taloyhtiöihin Raahessa ja Ylivieskassa. Taloyhtiöiden palautteet pilotista olivat sen verran rohkaisevat, että mallia tullaan laajentamaan koko pelastuslaitoksen alueelle.

18.03.2014 21:15 - 01.05.2014 08:00