Pelastusviranomaisen päätös sallia ilotulitus ilman pelastusviranomaiselle tehtävää ilmoitusta ns. venetsialaisten aikana, 30.8.2014 kello 18:00-02:00

 

Vaarallisten aineiden ja kemikaalien käsittelyä koskevan lain (390/2005) 91 §:n mukaisesti ilotulitteiden käytöstä tulee tehdä etukäteen ilmoitus pelastusviranomaisille. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä uutena vuotena 31.12 kello 18:00 – 1.1. kello 02:00 välisenä aikana tapahtuvasta ilotulittamisesta.

Vaarallisten aineiden ja kemikaalien käsittelyä koskeva laki mahdollistaa sen, että pelastusviranomainen voi antaa paikallisia ohjeistuksia ja määräyksiä liittyen ilotulitukseen. Näin ollen pelastusviranomainen voi myös sallia ilotulittamisen ilman ilmoitusmenettelyä ennalta määrättyinä ajankohtina, ennalta määrätyillä alueilla. Samalla pelastusviranomainen voi myös määritellä alueet, joilla ilotulittaminen on kiellettyä, johtuen esimerkiksi kohonneista riskeistä, joita ilotulittamisen salliminen aiheuttaisi.

Vaarallisten aineiden ja kemikaalien käsittelyä koskevaan lakiin nojautuen Jokilaaksojen pelastuslaitos on päättänyt vapauttaa ilotulittamisen alueellaan (Kalajoki, Pyhäjoki, Raahe, Siikajoki, Vihanti, Haapavesi, Siikalatva, Pyhäntä, Kärsämäki, Haapajärvi, Pyhäjärvi, Reisjärvi, Sievi, Nivala, Oulainen, Merijärvi, Alavieska ja Ylivieska) niin sanottujen venetsialaisten aikana, lauantaina 30. elokuuta 2014 kello 18:00 – 02:00 välisenä aikana.

Samalla ilotulitteiden myynnissä ei ostajalta edellytetä ostolupaa keskiviikosta 27. elokuuta lauantaihin 30. elokuuta välisenä aikana. Ilotulitekaupan harjoittajaa koskevat samat säädökset ja velvollisuudet kuin uuden vuoden ilotulitusmyynnissäkin ja myyntipisteet ovat pelastusviranomaisten valvontatoiminnan alaisia.

Pelastusviranomaisilla on myös oikeus rajoittaa tässä päätöksessä vapautettua ilotulitusta määräyksellä, esimerkiksi metsäpalovaaran tai muun riskitekijän takia. Näistä rajoituksista tiedotetaan erikseen pelastuslaitoksen internet-sivuilla ja mahdollisuuksien mukaan joukkoviestimissä.

Ylivieskassa 6.8.2014

Riskienhallintapäällikkö Jari Lepistö

Lisätietoja antavat alueiden paikalliset pelastusviranomaiset

19.08.2014 09:12 - 31.08.2014 07:00