Asuinkiinteistön paloturvallisuuden itsearviointi

Asuinkiinteistön paloturvallisuuden itsearviointi

Paloturvallisuuden itsearvioinnilla tarkoitetaan kiinteistön omistajan/haltijan omatoimisesti suorittamaa paloturvallisuuden arviointia, joka toteutetaan pelastuslaitoksen toimittaman ohjeistuksen mukaisesti.

Arviointilomake tulee palauttaa pelastuslaitokselle vain niinä vuosina, joina pelastuslaitos on kirjeitse sitä asiakkaalta pyytänyt. Apua ja neuvoja paloturvallisuuden kehittämiseen omassa kodissasi saat läpi vuoden pelastuslaitokselta.

  • Täytä sähköinen lomake osoitteessa www.kiinteistonomavalvonta.fi tai
  • toimita paperiversio lähimmälle paloasemalle tai
  • skannaa lomake ja lähetä sähköpostitse pelastusviranomaiselle