Asuinkiinteistön paloturvallisuuden itsearviointi

Asuinkiinteistön paloturvallisuuden itsearviointi

Pelastuslaitoksen asuinkiinteistön paloturvallisuuden arvioinnissa keskiössä ovat asukkaat itse. Pelastuslaitos toimittaa arviointilomakkeen on
niihin asuinkiinteistöihin, jotka ovat kuluvana vuonna Jokilaaksojen pelastuslaitoksen
valvontasuunnitelman mukaisesti valvonnan kohteena. Asuinkiinteistön haltijan
paloturvallisuuden itsearvioinnin lisäksi pelastuslaitos suorittaa alueella
asuinkiinteistöihin pistokoeluonteisia palotarkastuksia. Asukas voi halutessaan myös pyytää kiinteistöönsä viranhaltijan suorittamaan palotarkastuksen, jossa paloturvallisuus arvioidaan yhteistyössä asiakkaan kanssa.