Asuinkiinteistojen omavalvonta 2019

ASUINKIINTEISTÖJEN OMAVALVONTA 2019

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen alueella suoritetaan asuinkiinteistöjen omavalvonta vuodelle 2016 valvontasuunnitelman mukaisesti. Jokilaaksojen pelastuslaitoksen kunnat on jaettu kymmeneen omavalvonta-alueeseen, joista kukin vuorollaan on omavalvonnan kohteena

Kiinteistöihin toimitetaan omavalvontalomake massapostituksella maaliskuun aikana. Lomakkeen täyttää asunnon asukas. Lomakkeen viimeinen jättöpäivä on 31.7. Omavalvontakuoressa on lisäksi pientalon turvaopas, palautuskuori ja saatekirje. Asunnon asukas palauttaa omavalvontalomakkeen maaliskuun loppuun mennessä. Palautustavat ovat seuraavat:

  • Sähköisen lomakkeen täyttö netissä osoitteessa www.kiinteistonomavalvonta.fi tai
  • paperiversion toimitus vastauslähetyksenä tai
  • skannattuna sähköpostitse pelastusviranomaiselle.

 

Pelastusviranomainen suorittaa harkintansa mukaan riskiarvioon perustuen palotarkastuksen niihin kohteisiin, joista omavalvontalomaketta ei ole toimitettu. Pelastusviranomaisen harkinnan mukaan palotarkastus voidaan suorittaa myös omavalvontalomakkeen palauttaneisiin kohteisiin pistokoeluontoisesti.

Pelastusviranomaisen asuinkohteiden palotarkastuskäynnit ajoittuvat 1.8.–31.11.2018 väliselle ajalle. Pelastusviranomainen jakaa tietoa turvallisesta asumisesta ja vastaa kohteen edustajien kysymyksiin asuinkohteen tarkastuksen aikana.