Ensihoito - Meille töihin

Kesätyöpaikat avoinna

Jokilaaksojen Pelastuslaitos etsii joukkoonsa ensihoidon työntekijöitä. Tämän lomakkeen kautta voi hakea ensihoidon kesän 2019 sijaisuuksia.
 
Jokilaaksojen Pelastuslaitos tuottaa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin eteläisen alueen ensihoitopalvelun. Alueeseen kuuluvat 17 kuntaa ja n. 124 000 asukasta, joista pitää huolta 13 ympärivuorokautista ja 7 päiväajan yksikköä. Päiväajan autot ovat perustasolla, mutta kaikki ensihoitoyksiköt ovat kuitenkin varustettu hoitotason välineillä ja myös hoitotasoiset tekevät vuoroja päiväajan autoissa. Ensihoitohenkilöstön työaika on poikkeusluvan mukainen 42 tunnin viikkotyöaika, jota tehdään 10/12/24 tunnin vuoroissa. Henkilöstö kuuluu KVTES:n piiriin ja palkka määräytyy KVTES:n ja Jokilaaksojen pelastuslaitoksen ensihoitajan työnvaativuuden arvioinnin mukaan.
 
Kesän sijaisten rekrytointi tapahtuu 15.2.2019 mennessä ja valinnat tehdään maaliskuussa 2019. Otamme henkilökohtaisesti meille sopiviin sijaisiin yhteyttä.
 
Kelpoisuudet tehtäviin
Hoitotason ensihoitajan kelpoisuusvaatimuksena on ensihoitajan ammattikorkeakoulututkinto tai sairaanhoitajan pätevyys (terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/1994 mukainen laillistus), jolla on ensihoitoon suuntaava vähintään 30 opintopisteen laajuinen koulutus. Ensihoitopalvelua koskevan asetuksen 11§ mukaiset siirtymäsäännökset hoitotason kelpoisuuden osalta huomioidaan. Lisäksi edellytämme voimassa olevaa hoitotason hoitovelvoitetta.
 
Perustason ensihoitajan kelpoisuusvaatimuksena on sairaanhoitajan pätevyys (terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/1994 mukainen laillistus) tai lähihoitajan pätevyys, (terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 564/1994 mukainen pätevyys) tai muu terveydenhuollon soveltuva tutkinto tai pelastajan tutkinto. Palomiehen / pelastajan tutkinnon suorittaneen tulee täyttää sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 340/2011 8 §:ssä säädetyt kelpoisuusvaatimukset. Lisäksi edellytämme voimassa olevaa perustason hoitovelvoitetta. Myös ensihoitoa opiskelevat voidaan rajoitetusti ottaa huomioon valinnoissa, heillä tulee olla vähintään perustason valtakunnallinen tasotentti hyväksytysti suoritettuna.
 
Tehtävän hoitaminen vähintään vaatii voimassa olevaa C1-luokan ajokorttia, ajotaito on välttämätön tehtävän suorittamisessa. Eduksi katsotaan työkokemus ensihoidon tehtäväkentässä sekä toiminta-alueen tuntemus. Tartuntalain 48§ mukaisesti Jokilaaksojen pelastuslaitos edellyttää ensihoidossa potilastyötä tekevältä henkilöstöltä sairastetun taudin tai rokotuksen antamaa suojaa vesirokkoa ja tuhkarokkoa vastaan sekä vuosittaista kausi-influenssarokotusta.

Hakemus täytetään ja lähetetään tämän kyselylomakkeen kautta. Tarvittaessa CV:n voi lähettää lomakkeen kautta tai lomakkeen täyttämisen voi keskeyttää sivun alalaidasta ja jatkaa myöhemmin.

Linkki hakemukseen: ://link.webropolsurveys.com/S/4E5A4F0421CF2A04
 

Lisätietoja avoimista paikoista saa ensihoidon komentotoimistosta 044 4296202 (8.00 – 16.00) sekä sähköpostitse ensihoito@jokipelastus.fi

Kiitos mielenkiinnostasi
 
Mirja Annala
ensihoitopäällikkö

Jokilaaksojen pelastuslaitos