Ensihoito - Meille töihin

Jokilaaksojen pelastuslaitoksessa on haettavana

 

ENSIHOIDON SISÄISEN SIJAISEN toimia (8-11)

 

Jokilaaksojen pelastuslaitos hakee ensihoitajia toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.  Avoinna olevat ensihoidon sisäisen sijaisten toimet sijoittuvat koko Jokilaaksojen pelastuslaitoksen toiminta-alueelle.

Sisäinen sijainen toimii alueella sijaistaen suunniteltuja ja äkillisiä poissaoloja, kuten esim. sairauslomia, vuosilomia, työaikapankkivapaita.

 

Hoitotason ensihoitajia (5-8) 

Kelpoisuusvaatimuksena on ensihoitajan ammattikorkeakoulututkinto tai sairaanhoitajan pätevyys (terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/1994 mukainen laillistus), jolla on ensihoitoon suuntaava vähintään 30 opintopisteen laajuinen koulutus. Ensihoitopalvelua koskevan asetuksen 11§ mukaiset siirtymäsäännökset hoitotason kelpoisuuden osalta huomioidaan. Lisäksi edellytämme PPSHP:n hoitotason hoitovelvoitteen voimassaoloa ennen toimen vastaanottamista.

 

Perustason ensihoitajia (3-4)

Kelpoisuusvaatimuksena on sairaanhoitajan pätevyys (terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/1994 mukainen laillistus) tai lähihoitajan pätevyys, (terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 564/1994 mukainen pätevyys) tai muu terveydenhuollon soveltuva tutkinto tai pelastajan tutkinto. Palomiehen / pelastajan tutkinnon suorittaneen tulee täyttää sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 340/2011 8 §:ssä säädetyt kelpoisuusvaatimukset. Lisäksi edellytämme PPSHP:n perustason hoitovelvoitteen voimassaoloa ennen toimen vastaanottamista.

Ensihoitajien palkkaus määräytyy KVTES:n ja Jokilaaksojen pelastuslaitoksen ensihoitajan työnvaativuuden arvioinnin mukaan. Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Työsuhteen alkaessa työaika on poikkeusluvan mukainen, keskimäärin 42 h/viikko. Ensihoidon sisäisen sijaisen tulee hallita sekä perus- ja hoitotasolla ensihoitotyö erinomaisesti. Sisäisen sijaisen tehtävänkuvaan liittyvä työnsuunnittelun monimuotoisuus, työnsuorittamispisteiden ja työparien vaihtelevuus, itsenäinen työote sekä kyky sopeutua nopeasti muuttuvaan työympäristöön ja työtilanteisiin, tekevät tehtävästä vaativan.

 

Tehtävään valituilta työnantaja teettää suppean turvallisuusselvityksen. Tehtävän hoitaminen edellyttää voimassa olevaa C1-luokan ajokorttia, tartuntalain 48§ mukaisen suojan vesirokkoa ja tuhkarokkoa vastaan sekä vuosittaista kausi-influenssarokotusta. Valittujen on esitettävä lääkärinlausunto terveydentilastaan ja sopivuudesta tehtävään ennen tehtävän vastaanottamista.

 

Arvostamme aikaisempaa työkokemusta ensihoidosta, akuuttihoidosta ja pelastusalalta, hyvää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä, erinomaista ammatillista osaamista ja paineensietokykyä, hyviä asiakaspalvelu-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, sekä kykyä hallita ja sietää nopeasti vaihtuvia tilanteita ja olosuhteita

Hakemus tulee jättää 12.7.2019 klo 16.00 mennessä ja se täytetään hakulinkin kautta osoitteessa https://link.webropolsurveys.com/S/806BC92E3A44EDAD tarvittaessa CV:n voi lähettää lomakkeen kautta.

Lisätietoja antavat ensihoitopäällikkö Mirja Annala 044 429 6017, ensihoitomestari Pasi Kiiskilä 044 429 6219. Sähköposti: etunimi.sukunimi@jokipelastus.fi