Ensihoito - Meille töihin

Jokilaaksojen pelastuslaitoksessa on haettavana

 

ENSIHOITAJAN SIJAISUUKSIA keväälle ja kesälle 2020

 

Jokilaaksojen pelastuslaitos hakee perus- ja hoitotason ensihoitajia eri mittaisiin kesäsijaisuuksiin. Työaika on poikkeusluvan mukainen, keskimäärin 42 h/viikko, työvuorojen pituudet vaihtelevat 8 tunnista 24 tuntiin. 

Hoitotason ensihoitaja

Kelpoisuusvaatimuksena on ensihoitajan ammattikorkeakoulututkinto tai sairaanhoitajan pätevyys (terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/1994 mukainen laillistus), jolla on ensihoitoon suuntaava vähintään 30 opintopisteen laajuinen lisäkoulutus. Ensihoitopalvelua koskevan asetuksen 11§ mukaiset siirtymäsäännökset hoitotason kelpoisuuden osalta huomioidaan. Lisäksi edellytämme PPSHP:n hoitotason hoitovelvoitteen voimassaoloa ennen toimen vastaanottamista.

Perustason ensihoitaja

Kelpoisuusvaatimuksena on sairaanhoitajan pätevyys (terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/1994 mukainen laillistus) tai lähihoitajan pätevyys ( ensihoitoon suuntautuminen, terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 564/1994 mukainen pätevyys) tai muu terveydenhuollon soveltuva tutkinto tai pelastajan tutkinto. Palomiehen / pelastajan tutkinnon suorittaneen tulee täyttää sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 340/2011 8 §:ssä säädetyt kelpoisuusvaatimukset. Lisäksi edellytämme PPSHP:n perustason hoitovelvoitteen voimassaoloa ennen sijaisuuden vastaanottamista.

Ensihoitajien palkkaus määräytyy KVTES:n ja Jokilaaksojen pelastuslaitoksen ensihoitajan työnvaativuuden arvioinnin mukaan. Työsuhteen alkaessa työaika on poikkeusluvan mukainen, keskimäärin 42 h/viikko. Ensihoidon sijaisen tulee hallita sekä perus- ja hoitotasolla ensihoitotyö erinomaisesti. Sijaisen tehtävänkuvaan liittyvä työnsuunnittelun monimuotoisuus, työnsuorittamispisteiden ja työparien vaihtelevuus, itsenäinen työote sekä kyky sopeutua nopeasti muuttuvaan työympäristöön ja työtilanteisiin, tekevät tehtävästä vaativan.

Tehtävän hoitaminen edellyttää voimassa olevaa C1-luokan ajokorttia, tartuntalain 48§ mukaisen suojan vesirokkoa ja tuhkarokkoa vastaan sekä vuosittaista kausi-influenssarokotusta.

Arvostamme aikaisempaa työkokemusta ensihoidosta, akuuttihoidosta ja pelastusalalta, hyvää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä, erinomaista ammatillista osaamista ja paineensietokykyä, hyviä asiakaspalvelu-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, sekä kykyä hallita ja sietää nopeasti vaihtuvia tilanteita ja olosuhteita

Lisätietoja antavat ensihoitomestari Jussi Hannula 044 4296021sekä  ensihoitomestari Pasi Kiiskilä 044 429 6219. Sähköposti: etunimi.sukunimi@jokipelastus.fi