Hallinto

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen hallinto ja johto

Pelastuslaitoksen alueen kuntien tekemän yhteistoimintasopimuksen mukaan Ylivieskan kaupunki toimii sopimuskuntana huolehtien osaltaan pelastuslaitoksen hallinnollisista tukipalveluista. Näitä tukipalveluja ovat muun muassa tietyt osat henkilöstöhallinnosta, palkanlaskennasta ja taloushallinnon palveluista. Pelastuslaitoksen koko henkilöstö on virka- tai työsuhteessa Ylivieskan kaupunkiin.

Pelastuslaitosta johtaa pelastusjohtaja pelastusalaa koskevien säädösten, pelastuslaitoksen johtosäännön määräysten ja johtokunnan linjausten mukaan.

Johtoryhmään kuuluvat:

  • Pelastusjohtaja Jarmo Haapanen
  • Toimialuepäällikkö Pekka Kankaanpää
  • Pelastuspäällikkö Pekka Räty
  • Riskienhallintapäällikkö Harri Pyyhtiä
  • Ensihoitopäällikkö Mirja Annala (virkavapaalla 1.12.2019 - 30.7.2020)
  • Johdon sihteeri toimistosihteeri Aila Pitkäkoski

Pelastuslaitoksen päivittäisiä hallinnollisia palveluja tuottavat pelastusjohtaja ja toimistosihteeri sekä osaltaan myös toimialueita johtavat tulosalueiden päälliköt.

Kehitystoiminnassa pelastuslaitoksen palvelutuotannon eli pelastustoiminnan, varautumisen, riskienhallinnan sekä ensihoidon kehittämisestä vastaavat pelastuspäällikkö, riskienhallintapäällikkö sekä ensihoitopäällikkö ja tiettyjen toimintojen osalta myös tulosalueittensa päälliköt.