Hoidon laatu ja turvallisuus

Hoidon laatu ja turvallisuus

Potilasturvallisuusasetuksen (341/2011) mukaan organisaatioissa on oltava menettelytavat, joiden avulla potilaalla on mahdollisuus kertoa havaitsemistaan turvallisuuspuutteista.

Jokilaaksojen pelastuslaitoksella on käytössä ensihoitajille tarkoitetun HaiPro -vaaratapahtumien raportointijärjestelmä.  Olemme ottaneet käyttöön potilaillemme ja heidän läheisillään tarkoitettu potilasturvallisuus ilmoitusosion. Sen kautta voi potilas/läheinen tehdä ilmoituksen tutkimusten/hoidon aikana havaitsemastaan vaaratapahtumasta. Potilaiden tekemien vaaratapahtumailmoitusten avulla kerätään tietoa organisaation toimintaan liittyvistä potilasturvallisuusriskeistä. Tavoitteena on vaaratapahtumasta oppiminen ja vastaavien tilanteiden välttäminen tulevaisuudessa. Internetsivustollemme avattiin 18.05.2017  HaiPron Potilaan ilmoitus –osio.

Palautteen antaessa sinun on hyvä huomioida seuraavat asiat:

  • Palautteen voit jättää nimettömänä. Jos haluat, että sinuun otetaan yhteyttä, lisää lomakkeelle yhteystietosi.
  • Palautelomakkeeseen ei tule tietoturvasyistä laittaa henkilötunnusta eikä luottamuksellisia tietoja omasta/toisen henkilön sairaudesta tai hoidosta

Ilmoituksen voitte tehdä tämän Vaaratilanne ensihoidossa – ilmoituksen kautta. Ilmoitus kirjautuu suoraan tietokantaan jatkokäsittelyä varten. Tämä ilmoitus menee tarvittaessa myös ensihoitolääkärille käsiteltäväksi.

Potilasasiamies

Potilasasiamies neuvoo ja ohjaa potilaita, heidän omaisiaan potilaan asemaan ja oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä. Potilasasiamies avustaa tarvittaessa ristiriitatilanteiden selvittelyssä ja neuvoo valitusmenettelyssä. Potilasasiamies ei tee päätöksiä tai ota kantaa lääketieteellisesti perusteltuihin ratkaisuihin. 

Potilasasiamies OYS p. 040762626285

Asiakaspalaute

Meille voi antaa palautetta myös palautelinkin kautta, linkin löydät ota yhteyttä osiosta.