Ilmoitus kulotuksesta tai avotulesta

Ilmoitus kulotuksesta tai avotulesta

Kulotuksen suorittajan tulee ilmoittaa kulotuksesta ennakolta pelastuslaitokselle. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös muuta tulenkäyttöä, josta muodostuu merkittävästi savua.

Voit tehdä ilmoituksen ensisijaisesti turvakanavapalvelun kautta https://turvakanava.fi//

Vaihtoehtoisesti voit tehdä virka-aikana (arkisin klo 8 - 16) ilmoituksen paikkakuntasi paloasemalle: https://www.jokipelastus.fi/paloasemien-tulosalue