Kemikaalineuvonta- ja valvonta

Kemikaalineuvonta ja valvonta

VAARALLISTEN KEMIKAALIEN KÄSITTELYN SEKÄ ILOTULITTEIDEN MYYNNIN JA KÄYTÖN NEUVONTA JA VALVONTA

Pelastusviranomainen ohjaa ja valvoo vaarallisten kemikaalien käsittelyä ja varastointia. Neuvonta-asioissa ota yhteyttä päivystävään palotarkastajaan. Tarvittaessa voit olla suoraan yhteydessä asiantuntijoihimme. Ilmoitukset pyydetään toimittamaan osoitteeseen palotarkastaja@jokipelastus.fi.

VÄHÄINEN TEOLLINEN KÄSITTELY JA VARASTOINTI

Vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi jaetaan vaarallisten kemikaalien määrän ja vaarallisuuden mukaan laajamittaiseen ja vähäiseen teolliseen käsittelyyn ja varastointiin. Pelastusviranomainen valvoo vähäistä ja TUKES laajamittaista varastointia. Jakeluaseman sekä vähittäismyymälän tai useamman vähittäismyymälän muodostaman kauppakeskuksen harjoittamaa vaarallisten kemikaalien varastointia on aina pidettävä vähäisenä.

Selvitä TUKES:n suhdelukulaskurilla tuleeko sinun tehdä ilmoitus pelastusviranomaiselle tai TUKES:lle. Ilmoituspohjan ja muut tarpeelliset ohjeet löydät kemikaalien ohjeet ja lomakkeet - osiosta.

ILOTULITTEIDEN MYYNTI KAUPAN YHTEYDESSÄ

Pelastusviranomainen valvoo myös ilotulitteiden myynnin ja varastoinnin turvallisuutta myymälöiden yhteydessä. Ilmoituspohjan ja muut dokumentit löydät ilotulitteiden ohjeet ja lomakkeet - osiosta.

YKSITYISHENKILÖN ILMOITUS ILOTULITUKSESTA

Ilotulitteiden käytöstä tulee etukäteen ilmoittaa pelastusviranomaiselle. Pelastusviranomainen voi tehdä ilmoituksen perusteella asiasta päätöksen, jossa voidaan asettaa käytölle tarpeellisia ehtoja tai kieltää ilotulitteiden käyttö, jos siitä aiheutuu erityistä vaaraa. Ilmoituspohjan ja muut dokumentit löydät ilotulitteiden ohjeet ja lomakkeet - osiosta.