Lomakkeet

Lomakkeita

Yleisötilaisuuden järjestäjän on syytä hyvissä ajoin selvittää onko järjestettävää tilaisuutta varten
tehtävä pelastussuunnitelma. Jos tilaisuus järjestetään tiloissa, joissa on jo pelastussuunnitelma,
eikä tapahtuman luonne poikkea tiloissa järjestettävistä tapahtumista, kohteen
pelastussuunnitelma yleensä riittää. Pelastussuunnitelma tulee jättää pelastusviranomaisen
hyväksyttäväksi 14 vuorokautta ennen tapahtumaa.

Pelastussuunnitelman laatimisvelvollisuuden ja sisällön määrittelevät pelastuslain 16 § ja
pelastusasetuksen 2 ja 3 §. Tapahtuman luonteesta riippuen saattaa tapahtuman järjestäjä
joutua hyväksyttämään suunnitelmat myös
Poliisilla (https://www.poliisi.fi/luvat/ilmoitus_yleisotilaisuudesta) ja Turvatekniikan keskuksella
(http://www.tukes.fi/fi/Ajankohtaista/Tiedotteet/Kuluttajaturvallisuus/Suuretkin-
ihmismaarat-osattava-hallita-yleisotilaisuuksissa/
) .

 

 

 

 

Ilotulitteet
Ilmoitus ilotulitteiden varstoinnista kaupan yhteydessä Pohja 2017
Ilmoitus ilotulituksesta 2018
Suostumus vastaavaksi hoitajaksi Pohja 2017

 

Kemikaalit
Kemikaali ilmoitus liite kemikaalitaulukko
Kemikaali-ilmoituslomake
Kirje myymäläsäilytyksestä toiminnanharjoittajille
Palavat nesteet kaupassa
Räjahdyssuojausasiakirja 2011
Tarkentavia ohjeita vaarallisten kemikaalien myymäläsäilytykseen

 

Kohdekortit
Kohdekortti etulehti
Kohdekortti ohje yleinen

 

Pelastussuunnitelmat ja toimintaohjeet
Asuinkiinteistön pelastussuunnitelma 2011
Ilmoitus metsämaan kulotuksesta (doc) Ilmoituksen voi tehdä myös Turvakanavan kautta.
Maatilan pelastussuunnitelma 2011
Toimintaohjeet (liite pelastussuunnitelmaan)
Toimintaohjeet kriisitilanteisiin (doc)
Toimintaohjetaulu 2011
Yritysten ja laitosten pelastussuunnitelma 2011

 

Poistumisturvallisuusselvitykset
Poistumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelma pohja
Poistumisturvallisuusselvityksen päivitysilmoitus
Poistumisturvallisuusselvityslomake A, B ja C osa

 

Rakentamisen ohjaus
Nousujohdon suunnittelu ja toteutus 2018
Pelastustieohje 2018
Pelastustieohje liite nostolavan ulottumakaavio
Rakennuksen paloturvallisuuden perustietolomake 2017 Pohja

 

Yleisötilaisuudet
Ensiapusuunnitelma logolla 2018
Ilmoitus tehosteiden käytöstä 2017
Ilmoitus tuliesitykset 2017
Opas yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laadintaan 2017
Pyrokirja 2017 logolla
Tilapäismajoittumisen ohje 2018
Tuliesityksen turvallisuus logolla 2018
Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman mallipohja 2017