Palomiehen virka, Raahe

 
PALOMIEHEN VIRKA  
 
Jokilaaksojen pelastuslaitos julistaa haettavaksi palomiehen viran (virkanro VPAMI29). Viran ensisijainen sijoituspaikka on Raahen paloasemalla. 
 
Virka on otettava vastaan 1.1.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan. Työaika on virkasuhteen alussa poikkeusluvan mukainen 42h/vk. Tehtävään kuuluu velvollisuus osallistua tarvittaessa varallaoloon sekä tehdä lisä- ja sunnuntaityötä määrättäessä.  
 

EU tietosuoja-asetus GDPR

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen toiminta perustuu pelastuslakiin 379/2011. Pelastuslaitos kerää henkilötietoja lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi. Henkilörekisterejä muodostuu valvontatoiminnasta (palotarkastukset), tapahtuneista onnettomuuksista, ensihoidossa sekä henkilöstöhallinnossa.
Pelastuslaitos ei luovuta säännön mukaisesti henkilötietoja kolmannelle osapuolelle. Tietoja luovutetaan vain yksilöidyn pyynnön perusteella henkilötodistusta vastaan.

Sivut

Tilaa syöte Jokilaaksojen pelastuslaitos RSS