Tiedote päätöksestä sallia ilotulittaminen 5.1.2019

 
Vuodenvaihteessa 2018-2019 Käyttämättä jääneet ilotulitteet 
 
Jokilaaksojen pelastuslaitos on tehnyt kemikaaliturvallisuuslain (390/2005) 92 §:n mukaisen päätöksen, jolla sallitaan ilotulitteiden yksityiskäyttö ilman pelastusviranomaiselle tehtävää ilmoitusta. Lupa on voimassa 5.1.2019 klo 19:00 – 20:00 ja koskee Jokilaaksojen pelastuslaitoksen aluetta. 
 

EU tietosuoja-asetus GDPR

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen toiminta perustuu pelastuslakiin 379/2011. Pelastuslaitos kerää henkilötietoja lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi. Henkilörekisterejä muodostuu valvontatoiminnasta (palotarkastukset), tapahtuneista onnettomuuksista, ensihoidossa sekä henkilöstöhallinnossa.
Pelastuslaitos ei luovuta säännön mukaisesti henkilötietoja kolmannelle osapuolelle. Tietoja luovutetaan vain yksilöidyn pyynnön perusteella henkilötodistusta vastaan.

Sivut

Tilaa syöte Jokilaaksojen pelastuslaitos RSS