Paloilmoittimen hoitajakurssi Ylivieskassa 11.3.2015

SPEK järjestää Ylivieskassa paloilmoittimen hoitajakurssin 11.3.2015. Lisätietoa kurssista saa https://koulutus.spek.fi/Default.aspx?tabid=70&id=2311

Koulutettu paloilmoittimen hoitaja tietää, ettei kalliista, mutta tositilanteessa epäkuntoisesta laitteistosta ole henkilö- ja paloturvaksi. Hän ymmärtää, että laitteiston huolimattomasta hoidosta syntyy vääriä hälytyksiä ja taloudellisia menetyksiä toiminnanharjoittajalle.

Pelastusviranomaisen suorittamassa palotarkastuksessa tarkastetaan, että laitteisto on toimintakunnossa ja laitteistolla on nimetty, asiansa osaava koulutettu hoitaja (Pelastuslaki 12 §).

Teoriaopetuksen lisäksi SPEKin koulutuksessa kurssilaiset harjoittelevat paloilmoitinsimulaattoreilla laitteiston toimintaa. 

Tavoite

Kurssin tavoitteena on, että koulutettava
• tietää, miten erheelliset ilmoitukset syntyvät ja miten ne voidaan välttää
• osaa laitteistojen kokeilut, irtikytkennät ja kunnossapito-ohjelman
• osaa toimia paloilmoittimella palo- tai vikailmoituksen sattuessa
• tuntee paloilmoittimien rakenteen ja osaa opastaa kiin-teistössä työskenteleviä paloilmoittimen oikeassa käytössä

Kohderyhmät

Koulutus on tarkoitettu paloilmoittimien vastuuhenkilöille, huoltajille, hoitajille ja sijaisille sekä huoltoliikkeiden henkilöstölle.

Sisältö

Kurssilla käydään läpi hyviä turvallisuuskäytäntöjä ja opitaan ymmärtämään henkilöturvallisuuden merkitys tuottavuuden ohjaajana.

Teorian, käytännön, toimintamallien sekä simulaattoriharjoittelun kautta opitaan, miten erheelliset paloilmoitukset syntyvät ja miten ne voidaan välttää.

19.12.2014 08:06 - 03.03.2015 08:06