Ulkoisen pelastussuunnitelman kuulemistilaisuus

Haapajärven paloasemalla 18.2.2015 klo. 12.00

Jokilaaksojen pelastuslaitos on Pelastuslain (379/2011) 48 § mukaisesti laatinut yhdessä Puolustusvoi-mien Logistiikkalaitoksen Räjähdekeskuksen Teknisen osaston Haapajärven toimipisteen ja Logistiikka-rykmentti 3:n Haapajärven varaston (osoite: Varikontie 95, 85800 Haapajärvi) kanssa ulkoisen pelas-tussuunnitelman.
Ulkoisen pelastussuunnitelman laatimisasiakirjat ovat nähtävillä Jokilaaksojen pelastuslaitoksella Haapajärven paloasemalla, osoitteessa Koulukatu 18, 85800 Haapajärvi 12.2.-18.2.2015.

11.02.2015 12:37 - 18.02.2015 12:00