Pelastustoiminnan ajankohtaiset asiat

Pelastustoiminnan ajankohtaiset asiat

Pelastustoimintaan varautuminen

Pelastustoiminnan tulee olla nopeaa, tehokasta ja turvallista päivittäisissä onnettomuuksissa sekä suuronnettomuuksissa. Pelastustoiminnan valmius suunnitellaan pelastuslain ja valtakunnallisten ohjeiden mukaisesti.

Jokilaaksojen Pelastuslaitos on varautunut pelastustoimintaan mm. toimintavalmiuden suunnitteluohjeen, riskikartoituksen, riskianalyysin ja palvelutasopäätöksen edellyttämällä tavalla. Pelastustoiminnan lähtövalmiutta turvataan ja parannetaan välittömän lähtövalmiuden lisäksi vapaamuotoisella varallaololla jonka vahvuudet vaihtelevat paikallisen alueen riskien mukaisesti. Pelastustoiminnan johtamisen valmius turvataan siten että päällystöä on saatavilla kaikkina vuorokaudenaikoina.

 

Uusi johtoauto 2017

Vuoden 2016 keväällä pelastuslaitoksella käynnistettiin uuden johtoauton hankinta- ja rakennusprojekti. Uuden johtoauton hankintaprosessi eteni loppuvuoden aikana ja uusi ajoneuvo saatiin käyttöön Tammikuussa 2017. Johtoauto on käytännöllinen ja kustannustehokas työkalu päivystävän palomestarin (P30) pelastustoiminnan johtamisen työympäristöön sekä suurten pelastusmuodostelmien johtopaikan työvälineeksi.

Auto on rakennettu tulevaisuuden työympäristön haasteita ajatellen, alusta on 4-vetoinen mahdollisimman hyvä maantieajo-olosuhteita ajatellen, toisaalta johtotiloiltaan mahdollisimman suuri ja monikäyttöinen ratkaisu.

Auto on varusteltu nykypäivän audiovisuaalisilla ja ICT-järjestelmillä.Auto varustellaan nykypäivän audiovisuaalisilla ja ICT-järjestelmillä.

 

Uudet sammutusautot

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen uudet hankittavat sammutusautot vastaavat kalustoltaan nykypäivän vaatimuksia. Sammutusautojen alustat ovat nelivetoisia ja automaattivaihteisia, kalustoltaan auto sisältää nykyaikaiset ja tehokkaat välineet kaikenlaisen pelastustoiminnan aloittamiseen. Tämän päivän sammutusautoon mahtuu henkilöitä täydellä vahvuudella 1+5 ja säiliöön n. 3000 litraa vettä.

 

Viranomaisyhteistyö

Jokilaaksojen pelastuslaitos pyrkii tehostamaan viranomaisyhteistyötä. Nykyisin käytössä oleva 24/7 päivystävän palomestarin tehtävällä parannetaan viranomaisyhteistyötä kellon ympäri kaikkiin pelastustoiminnan toimintaympäristössä oleviin yhteistyöviranomaisiin.