Pelastuslaitoksen valvontatoiminnan asiakaskysely

Pelastuslaitosten valvonnan asiakaskysely käynnissä

Pelastuslaitoksilla toteutetaan valvonnan asiakaskysely helmi-toukokuun aikana 2014. Kysely on suunnattu lähiaikoina palotarkastukseen osallistuneille henkilöille. Kyselyn tavoitteena on kehittää valvontatyön vaikuttavuutta ja asiakasnäkökulman huomiointia.

Pääsette vastaamaan kyselyyn alla olevasta linkistä.

(painakaa linkkiä tai kopioikaa se selaimen osoiteriville)
http://digiumenterprise.com/answer/?inv=68421399&chk=TT22KDSR

Vastaaminen tapahtuu nimettömästi, eikä yksittäistä vastaajaa voida tunnistaa.

Kiitämme vastauksestanne!

18.02.2014 21:18 - 31.05.2014 18:59