Nuohouksen valvonta

Nuohouksen valvonta

Jokilaaksojen alueella paikalliset pelastusviranomaiset valvovat nuohousta. He ottavat vastaan palautteita nuohouksista ja reagoivat niihin tarvittaessa.

Nuohoojat informoivat pelastusviranomaiselle kiinteistöissä olevista puutteista sekä mahdollisista kieltäytymisistä. Pelastusviranomaisen tehtävänä on kehoittaa korjaamaan puutteet ja luopumaan kieltäytymisestä. Kieltäytymiskierteessä asia siirtyy Jokilaaksojen poliisilaitoksen käsiteltäväksi.

Pelastuslaitos avustaa asiakkaita edelleen nuohoukseen liittyvissä asioissa. Jos asiakas on tyytymätön palveluun, on siitä syytä antaa palaute ensin suoraan nuohoojalle. Jos palaute ei johda toivottuun tulokseen jatkossa, on ilmoitus syytä tehdä paikalliselle pelastusviranomaiselle, jonka yhteystiedot löydät täältä.