Nuohous

Nuohous Jokilaaksojen pelastuslaitoksen alueella

Nuohouspalvelujen järjestämistä koskevat pelastuslain muutokset tulivat voimaan 1.1.2019. Koko maassa siirrytään muutoksen myötä nuohouspalvelujen vapaaseen tarjontaan, kun se aikaisemmin oli järjestetty siten vain osassa maata. Uudistus liittyi hallituksen tavoitteisiin karsia kuntien tehtäviä, purkaa normeja ja lisätä kilpailua.

Pelastuslaitoksilta poistuu velvoite huolehtia nuohouspalvelujen järjestämisestä alueellaan. Käytännössä tämä tarkoittaa piirinuohousjärjestelmän loppumista. Jokilaaksojen pelastuslaitoksen alueella nykyiset alueelliset piirinuohoussopimukset lakkaavat 30.6.2019.

Tavoitteena säännöllisessä nuohouksessa on ehkäistä nokipaloja, jotka voivat pahimmillaan levitä rakennuspaloiksi. Omalla toiminnalla on merkitystä, kuinka tulisijaa käytetään jne. Hyviä ohjeita nuohoukseen liittyen tarjoaa Nuohousalan Keskusliitto.

Nuohoojien havaitsemat vikailmoitukset pyydetään toimittamaan osoitteeseen: palotarkastaja@jokipelastus.fi Vikailmoituksesta selvittävä asiakkaan osoite, puhelinnumero, vika ja ilmoituksen tekijän yhteystiedot.

Sisäministeriön asetus nuohouksesta (pdf)