Nuohous

Nuohous Jokilaaksojen pelastuslaitoksen alueella

Pelastuslain (379/2011) 59§:n mukaan alueen pelastustoimi päättää nuohouspalveluiden järjestämisestä alueellaan. Vaihtoehtoja on kolme: 1) hoitaa nuohouspalvelut itse, 2) hankkia nuohouspalvelut muulta palvelujen tuottajalta tai 3) sallia rakennuksen omistajan tai haltijan sopia nuohouksesta palvelujen tuottajan kanssa.

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen alueella nuohouspalvelut palvelujen tuottajalta

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen alueella pelastuslaitos hankkii nuohouspalvelut muulta palvelujen tuottajalta. Nuohouspalvelut tuotetaan piirinuohoojien toimesta, jotka toimivat itsenäisinä yrittäjinä. Tässä tapauksessa kuitenkin pelastuslaitos päättää nuohouspalveluista perittävästä maksusta. Nuohouspalveluiden taksan vahvistaa pelastuslaitoksen johtokunta.

Nuohousalueet ja yhteystiedot

Laki antaa mahdollisuuden alueen pelastusviranomaiselle yksittäisen kohteen osalta antaa luvan siihen, että nuohouksen suorittaa joku muu kuin nuohooja. Tällaisia lupia ei Jokilaaksojen alueelle ole myönnetty muille kuin entisille nuohoojille oman kiinteistönsä osalta. Toki jokainen saa nuohota kiinteistönsä hormeja niin usein kuin haluaa, mutta lakisääteinen nuohous suoritetaan ammattilaisen toimesta asetuksen määrittelemin väliajoin.

Jokilaaksojen alueella paikalliset pelastusviranomaiset valvovat nuohousta. He ottavat vastaan palautteita nuohouksista ja reagoivat niihin tarvittaessa. Pelastuslaitos ja piirinuohoojat ovat tiiviisti yhteyksistä keskenään. Nuohoojien tehtävät on määritelty Sisäasiainministeriön asetuksessa nuohouksesta (2005). Nuohoojat informoivat pelastusviranomaiselle kiinteistöissä olevista puutteista sekä mahdollisista kieltäytymisistä. Pelastusviranomaisen tehtävänä on kehoittaa korjaamaan puutteet ja luopumaan kieltäytymisestä. Kieltäytymiskierteessä asia siirtyy Jokilaaksojen poliisilaitoksen käsiteltäväksi.

Tavoitteena säännöllisessä nuohouksessa on ehkäistä nokipaloja, jotka voivat pahimmillaan levitä rakennuspaloiksi. Omalla toiminnalla on merkitystä, kuinka tulisijaa käytetään jne. Hyviä ohjeita jakavat uunien valmistajat ja Nuohousalan Keskusliitto.

Mikäli nuohous jostain syystä on viivästynyt kiinteistössä, kannattaa olla suoraan piirinuohoojaan yhteydessä. Yhteystiedot löydät täältä. Jos asiakas on tyytymätön palveluun, on siitä syytä antaa palaute ensin piirinuohoojalle. Jos palaute ei johda toivottuun tulokseen jatkossa, on ilmoitus syytä tehdä paikalliselle pelastusviranomaiselle, jonka yhteystiedot löydät täältä.

Sisäministeriön asetus nuohouksesta (pdf)

Nuohouksen yksikkömäärät (pdf)

Nuohousalueet ja yhteystiedot