Ohjeet ja lomakkeet

Ohjeet ja lomakkeet

Osioon on koottu turvallisuuteen liittyviä ohjeita sekä yleisimpiä pelastuslaitoksen kanssa asioitaessa tarvittavia lomakepohjia. Onnettomuuksien ehkäisyn sivustolta löydät tarkempia ohjeita.  Ole tarvittaessa yhteydessä riskienhallinnan henkilökuntaan

Odotettavissa oleva käsittelyaika hallintoasioille on vähintään 14 vuorokautta.