Onnettomuuksien ehkäisy

Entistä monipuolisempaa palvelua

Pelastuslaitoksen on suunniteltava ja toteutettava tehtävänsä siten, että ne voidaan hoitaa mahdollisimman tehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Pelastuslain perusteella alueen pelastustoimi päättää palvelutasosta kuntia kuultuaan. Päätöksessä on selvitettävä alueella esiintyvät uhat, arvioitava niistä aiheutuvat riskit, määriteltävä toiminnan tavoitteet ja käytettävät voimavarat sekä palvelut ja niiden taso. Palvelutasopäätökseen tulee myös sisältyä suunnitelma palvelutason kehittämisestä. Siinä kuvataan konkreettisesti ne palvelut, joita pelastuslaitos tuottaa. Palvelutasopäätöksestä tiedotetaan alueen väestölle ja päätös perusteineen tulee olla nähtävillä esimerkiksi pelastuslaitoksen julkisilla nettisivuilla.

Onnettomuuksien ehkäisyn kokonaisuus on laaja käsittäen monipuolisesti kaikenlaisten onnettomuuksien ehkäisyä, myös muiden kuin tulipalojen. Pelastuslaitoksessa onnettomuuksien ehkäisytyötä tekevät vakinaiset viranhaltijat ja jossain määrin myös vapaaehtoiset sammutusmiehet. Työn muotoja ovat mm. ohjaus, valistus ja neuvonta, sekä valvontatoiminta. 

Haluamme tarjota laadukasta ja eri ryhmille sopivaa palvelua. Kaikenlaisesta onnettomuuksien ehkäisyyn liittyvissä kysymyksissä voit kääntyä oman paikkakuntasi paloaseman henkilöstön puoleen haluatpa ohjausta rakentamiseen tai tilata turvallisuuskoulutusta.