Organisaatio

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen organisaatio

Pelastuslaitoksen alueeseen kuuluu 17 kuntaa. Pelastuslaitos toimii osana Ylivieskan kaupungin organisaatiota. Pelastuslaitoksella on oma johtokunta, jossa on edustajat kustakin alueen kunnasta. Johtokunta valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan keskuudestaan. Pelastusjohtaja toimii johtokunnan esittelijänä.

Pelastuslaitosta johtaa pelastusjohtaja apunaan pelastuslaitoksen johtoryhmä. Pelastuslaitoksen palvelutuotanto on jaettu neljään tulosalueeseen, joita johtaa tulosaluejohtajat. He myös kuuluvat pelastuslaitoksen johtoryhmään:

  • Riskienhallinnan tulosalue johtajanaan riskienhallintapäällikkö
  • Pelastustoiminnan tulosalue johtajanaan pelastuspäällikkö
  • Paloasemien tulosalue johtajanaan toimialuepäällikkö
  • Ensihoidon tulosalue johtajanaan ensihoitopäällikkö

Osana pelastuslaitoksen palvelutuotannon ja toimintojen kehittämistä on erilaisia työryhmiä ja tiimejä johon pelastuslaitoksen henkilöstö voi hakeutua oma halukkuutensa ja ammatillinen kiinnostuksensa huomioonottaen. Näiden tiimien ja työryhmien avulla saadaan koko alueen henkilöstön osaaminen yksittäisiltä paloasemilta koko pelastuslaitoksen toiminnan kehittämiseen.

Pelastuslaitoksen henkilöstöön kuuluu päätoimista, kokopäivätoimista henkilökuntaa noin 250 henkilöä sekä noin 500 sopimushenkilöstöön lukeutuvaa. Lisäksi useilla pelastuslaitoksemme sopimuspalokunnilla on myös nuoriso-osasto ja naisosasto.

Paloasemia pelastuslaitoksella on 23, ensihoitopalveluja tuotetaan 13 paloasemalta käsin ja ensivastetoiminnan palveluja tuottaa kaikki paloasemat.

Pelastuslaitoksen organisaatiokaavio aukeaa linkistä: Organisaatiokaavio 2020