Palotarkastukset

Valvontatoiminta asuinkohteissa

Uuden pelastuslain myötä pelastuslaitoksen palotarkastuksia ei enää määritellä laissa vaan määritykset tehdään pelastuslaitoksen toimesta. Pelastuslaitoksen palotarkastukset ja muu valvontatoiminta määritellään pelastuslaitoksen valvontasuunnitelmassa. Valvontasuunnitelmaan liitteineen pääsee tutustumaan tästä:

Valvontasuunnitelmaan liitteineen pääsee tutustumaan tästä:

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma 2019

Liite 1: valvontataksat 2019
Liite 2: yritys- ja laitoskohteiden ryhmittely

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen alueella suoritetaan asuinkiinteistöjen omavalvonta vuosittain valvontasuunnitelman mukaisesti.
Jokilaaksojen pelastuslaitoksen kunnat on jaettu kymmeneen omavalvonta-alueeseen, joista kukin vuorollaan on omavalvonnan kohteena.
Pelastusviranomainen suorittaa harkintansa mukaan riskiarvioon perustuen palotarkastuksen niihin kohteisiin, joista omavalvontalomaketta ei ole toimitettu.
Pelastusviranomaisen harkinnan mukaan palotarkastus voidaan suorittaa myös omavalvontalomakkeen palauttaneisiin kohteisiin pistokoeluontoisesti.
 

Palotarkastajan tuntee seuraavista tuntomerkeistä:

  • palotarkastajalla on Jokilaaksojen pelastuslaitoksen logoilla varustettu tummansininen asustus
  • palotarkastajalla on virallinen pelastusviranomaisen kortti
  • yleensä palotarkastaja liikkuu tarkastusalueella virka-autolla

Palotarkastuksesta tulee asunnon haltijalle pöytäkirja palotarkastajan allekirjoituksin, jossa on kirjattuna mahdolliset korjausmääräykset. Korjausmääräykset perustuvat pelastuslakiin (379/2011), asetuksiin ja muihin lainsäädäntöihin.