Pelastustoiminnan johtaminen

Pelastustoiminnan johtaminen

Jokilaaksojen pelastuslaitoksella pieniin onnettomuuksiin hälytetään pelastusryhmä, pelastusryhmää johtaa päivystävä yksikönjohtaja. Pienellä onnettomuudella tarkoitetaan tilannetta, johon on hälytetty yksi pelastusryhmä vahvennuksineen, ajoneuvokalustona pelastusryhmällä on yleensä yksi sammutusauto, vahvennuksella tarkoitetaan esim. säiliöautoa. Pelastusryhmän johtaja toimii pelastustoiminnan johtajana pienissä onnettomuuksissa, kun pelastusryhmän johtaja on pelastusviranomainen. Sopimuspalokuntalaisen ollessa pelastusryhmänjohtajana toimii pelastusryhmän johtaja onnettomuuskohteessa tilannepaikan johtajana.

Päivystävä palomestari (P30) on jatkuvassa lähtövalmiudessa 24/7 Ylivieskan paloasemalla. Palomestari toimii pelastustoiminnan johtajana pienissä onnettomuuksissa (kun pelastusryhmän johtaja on sivutoiminen), keskisuurissa onnettomuuksissa sekä suurissa onnettomuuksissa siihen saakka, kunnes päivystävä päällikkö P20 ottaa johtovastuun. Päivystävä palomestari pitää yllä jatkuvaa (24/7) tilannekuvaa alueen hälytystehtävistä ja tarpeen mukaan tukee yksikönjohtajia pienissä onnettomuustilanteissa. P30 pitää yllä Jokilaaksojen pelastuslaitoksen tilannekuvaa ja seuraa turvallisuustilannetta (mm. suurehkot tapahtumat, metsäpalovaroitukset, yleinen säätila ja turvallisuussää) ja suorittaa tarvittavia varautumistoimenpiteitä, kuten yhteyksien varmistamisia, valmiuksien kohottamista sekä parantaa tarvittaessa seuranta- ja viestintävalmiutta.

Kansalaisia informoidaan tarvittaessa alueen muuttuneista turvallisuustilanteista (lähestyvät myrskyrintamat, maaston erityinen kuivuus ja metsäpalovaroitukset, muut pelastustoimen vastuualueelle kuuluvat kansalaisten turvallisuuteen liittyvät asiat). Pelastuslaitos informoi kansalaisia muuttuneista turvallisuusolosuhteista yleisen median kautta, omien internet sivujen kautta sekä käyttää tiedon jakamisessa sosiaalista mediaa (Twitter, Facebook ja Instagram).

Jokilaaksojen alueella on 15 minuutin lähtövalmiudessa toinen päivystävä palomestari P31. P31 on vapaamuotoisessa kotivarallaolossa. Päivystävä palomestari P31 toimii pelastustoiminnan johtajana keskisuurissa onnettomuuksissa ensisijaisesti alueellaan sekä päällekkäisissä keskisuurissa tehtävissä koko alueella, mikäli P30 on kiinni toisessa tehtävässä.

Suurissa ja pitkäkestoisissa onnettomuuksissa pelastustoiminnan johtajana toimii päivystävä päällikkö P20. Päivystävä päällikkö on vapaamuotoisessa kotivarallaolossa. Päivystävän päällikön tehtävänä on ottaa pelastustoimen kenttäjohtamisjärjestelmä käyttöönsä 15 minuutin kuluessa hälytyksestä tai perustaa johtamispaikka johtokeskukseen 100 minuutin kuluessa. Mikäli alueella sattuu kolme yhtäaikaista keskisuurta hälytystehtävää, voidaan päivystävä päällikkö hälyttää myös keskisuurelle tehtävälle.

Suurissa, erittäin pitkäkestoisissa onnettomuuksissa sekä erityis- ja häiriötilanteissa pelastuslaitos voi perustaa pelastuslaitokselle Pelastustoiminnan johtokeskuksen. Pelastustoiminnan johtokeskus (PEL-JOKE) on pelastustoiminnan johtamista varten perustettu toiminnallinen kokonaisuus, joka käsittää henkilöstön, tilan, välineet ja toiminta-asiakirjat. Johtokeskuksesta voidaan johtaa suuria pelastusmuodostelmia suuronnettomuuksissa, häiriötilanteissa tai jopa poikkeusoloissa.