Pelastustoiminnan johtaminen

Pelastustoiminnan johtaminen

Päivystävä palomestari P30 on jatkuvassa lähtövalmiudessa 24/7 Ylivieskan paloasemalla. Palomestari toimii pelastustoiminnan johtajana keskisuurissa onnettomuuksissa sekä komppanianjohtajana siihen saakka, kunnes päivystävä päällikkö P20 ottaa johtovastuun. Päivystävä palomestari yllä pitää tilannekuvaa alueen hälytystehtävistä ja tarpeen mukaan tukee yksikönjohtajia pienissä onnettomuustilanteissa.

Raahen alueella on 15 minuutin lähtövalmiudessa yksi päivystävä palomestari P31. P31 on vapaamuotoisessa kotivarallaolossa ja hänen toiminta-alueensa on 35 km säteellä Raahen taajamasta. Päivystävä palomestari P31 toimii pelastustoiminnan johtajana keskisuurissa onnettomuuksissa alueellaan sekä päällekkäisissä keskisuurissa tehtävissä koko alueella, mikäli P30 on kiinni toisessa tehtävässä.

Suurissa onnettomuuksissa pelastustoiminnan johtajana toimii päivystävä päällikkö P20. Päivystävä päällikkö on vapaamuotoisessa kotivarallaolossa. Päivystävän päällikön tehtävänä on ottaa pelastustoimen kenttäjohtamisjärjestelmä käyttöönsä 15 minuutin kuluessa hälytyksestä tai perustaa johtamispaikka johtokeskukseen 100 minuutin kuluessa. Mikäli alueella sattuu kolme yhtäaikaista keskisuurta hälytystehtävää, niin päivystävä päällikkö hälytetään silloin myös tehtävälle.