Toimintaohjeita hätätilanteisiin

Toimintaohjeita hätätilanteisiin

                    Toiminta tulipalon sattuessa

Tulipalo syttyy yllättäen ja kehittyy nopeasti, toimi harkiten

PELASTA välittömässä vaarassa olevat ja varoita muita

SAMMUTA, yritä sammuttamista, kun palo on vielä hallittavissa

Pysy matalana, vältä savun hengittämistä. Mene lähelle paloa vasta, kun sinulla on alkusammutusväline käyttövalmiina. Älä sammuta vedellä rasvapaloa tai jännitteistä sähkölaitetta.

RAJOITA paloa, jos alkusammutus ei onnistunut tai jos sitä ei pystytä suorittamaan, sulje palotilan ikkunat ja palotilasta muihin tiloihin johtavat ovet. Etenkin kerrostaloissa on tärkeää sulkea palotilasta porrashuoneeseen johtavat ovet.

HÄLYTÄ, tee hätäilmoitus numeroon 112 turvallisesta paikasta palotilan ulkopuolelta

OPASTA hälytetty apu paikalle

 

Toiminta kerrostalossa kun palo on jossakin muussa huoneistossa

Kerrostaloissa sattuvissa tulipaloissa savua leviää usein rakennuksen porrashuoneeseen ja sitä saattaa tihkua myös huoneistoihin. Kerrostalot on kuitenkin palo-osastoituja siten, että palo ei leviä hallitsemattomasti huoneistosta toiseen.

Säilytä malttisi ja toimi harkiten, poistu porraskäytävän kautta ulos, jos siellä ei ole savua.

Savun täyttämään porrashuoneeseen ei pidä mennä, älä myöskään käytä hissiä.

Jos et pääse poistumaan, pysy asunnossa, sulje huoneistoosi johtavat ovet, tiivistä oven raot tarvittaessa esim. kostutetuilla pyyhkeillä tai lakanoilla

Tee hätäilmoitus numeroon 112, kerro tilanteestasi, ilmaise itsesi pelastajille ikkunasta tai parvekkeelta

 

Alkusammutusohjeita

Useimmat tulipalot on helpoiten sammutettavissa heti palon sytyttyä. Vaikka alkusammutus ei täysin onnistuisikaan, hidastaa se kuitenkin palon kehittymistä, vähentää vahinkoja ja antaa pelastuslaitokselle paremmat mahdollisuudet palon sammuttamiseen.

Valtaosa rakennuspaloista sattuu asuinrakennuksissa. Hanki kotiisi alkusammutusvälineitä ja opettele käyttämään niitä. Alkusammutusvälineitä voit hankkia mm. palokaluston erikoisliikkeistä sekä rautakaupoista ja tavarataloista.

Jokaisessa kodissa on hyvä olla ainakin sammutuspeite. Vahvasti suosittelemme myös käsisammuttimen hankkimista. Esimerkiksi eteiseen sijoitettu vaahto- tai jauhesammutin antaa hyvän turvan tulipalon varalta. Käsisammutin on hyvä olla teholuokaltaan kuuden kilon tai kahdentoista kilon sammutin. Teholuokaltaan kahden kilon jauhesammutin soveltuu hyvin mm. autoon, asuntovaunuun tai veneeseen.

Kodin tulipalo syttyy yleisimmin varsinaisista asuintiloista. Älä piilota sammutusvälineitä autotallin perälle vaan sijoita ne näkyvälle paikalle kodin pääoven läheisyyteen. Sammutuspeite on hyvä sijoittaa keittiön seinälle. Myös puutarhaletku on hyvä alkusammutusväline, jos sellainen on käytettävissä.  Säilytä puutarhaletkua siten, että se on nopeasti käyttöön otettavissa. Puutarhaletku on hyvä säilyttää lämpimässä tilassa, jolloin sitä voidaan käyttää alkusammutukseen myös talvella. Puutarhaletkun pikaliittimien pitäminen kiinni hanoissa/letkuissa nopeuttaa käyttöönottoa. Kaikkien sammuttimien osalta on tärkeää tutustua niiden käyttö- ja huolto-ohjeisiin sekä varoitusmerkintöihin

 

Toiminta liikenneonnettomuuspaikalla

SELVITÄ nopeasti loukkaantuneiden lukumäärä ja tee hätäilmoitus numeroon 112. Pelasta ihmiset välittömästä vaarasta, kuten palavasta autosta tai liikenneväylältä, pysy itse rauhallisena, toimi nopeasti, mutta harkiten.

PELASTA loukkaantuneet välittömästä hengenvaarasta, kuten palavasta autosta. Vedä potilasta maata pitkin vaatteista tai hartioista, vältä nostamista, muutoin älä liikuta potilasta turhaan.

ESTÄ LISÄONNETTOMUUDET, varoita liikenneonnettomuudesta muuta liikennettä. Käytä opastajia, hätävilkkuja tai varoituskolmioita liikenteen varoittamiseen.

Pysäytä onnettomuusajoneuvojen moottorit. Huolehdi, että auttajat ja onnettomuudessa mukana olleet pysyvät tien sivussa. Varo laukeamattomia auton turvalaitteita, kuten turvatyynyjä (älä mene ratin/kojelaudan ja etupenkillä istuvien väliin). Hanki onnettomuuspaikalle alkusammutusvälineitä paikalle pysähtyvistä autoista.

Soita ja tee hätäilmoitus numeroon 112

RAUHOITA potilaita ja ANNA vammojen mukaista ensiapua oman osaamisen mukaan

Avaa tajuttoman potilaan hengitystiet, tyrehdytä runsas verenvuoto, aseta tajuton potilas kylkiasentoon.

OPASTA auttajat onnettomuuspaikalle, sen jälkeen noudata pelastus- tai ensihoitohenkilöstön antamia ohjeita.

Älä lähde itse kuljettamaan vakavasti loukkaantunutta onnettomuuden uhria sairaalaan. Jos auttajia on useita, jaa tehtävät auttajien tietojen ja taitojen mukaisesti.

 

Toiminta vaarallisten aineiden onnettomuuspaikalla

Kemikaalien vaarallisuus riippuu pääasiassa niiden vaarallisista ominaisuuksista, määrästä ja olomuodosta. Onnettomuus voi olla paikallinen tai hyvinkin laaja.

Maanteillä ja rautateillä tapahtuneissa vaarallisten aineiden onnettomuuksissa älä lähesty onnettomuuspaikkaa jos tunnet kaasun hajua tai jonkun muun oudon aineen hajua.

Tee hätäilmoitus numeroon 112 ja kerro siltä turvalliselta etäisyydeltä mitä näet onnettomuuspaikalla.

Väestöä uhkaavasta vaarallisten aineiden onnettomuudesta taajamissa varoitetaan antamalla yleinen vaaramerkki. Jos kuulet vaaramerkin, suojaudu! Kehota muitakin suojautumaan ja huolehdi, että läheisyydessäsi olevat henkilöt, jotka eivät kykene itse suojautumaan, pääsevät suojaan.

Yleinen vaaramerkki on yhden minuutin pituinen nouseva ja laskeva sireeniääni. Äänimerkin nousevan jakson pituus on 7 sekuntia ja laskevan jakson pituus samoin 7 sekuntia. Yleiseen vaaramerkkiin liittyy aina televisiossa ja/tai radiossa annettava viranomaisten vaaratiedote. Tiedotteessa kerrotaan vaaramerkin antamisen syy sekä annetaan tilanteen edellyttämät toimintaohjeet.

Kemikaalionnettomuuden sattuessa oman asunnon lähellä on huolehdittava, ettei vaarallisten aineiden pitoisuuksia pääse sisätiloihin. Jos kiinteistöä varten on laadittu pelastussuunnitelma, on ilmastoinnin pysäyttäminen ohjeistettu suunnitelmassa. Ilmastoinnin hätäpysäytys on hyvä perehdyttää kiinteistön kaikille asukkaille/työntekijöille.

 

Kuultuasi yleisen vaaramerkin

Suojaudu sisätiloihin, sulje ovet, ikkunat, tuuletusluukut ja pysäytä ilmastointi.

Avaa radio, odota ohjeita ja toimi niiden mukaisesti.

Pysy sisällä, mene ulos vain jos se on välttämätöntä esimerkiksi ihmishengen pelastamiseksi.

Vältä puhelimen käyttöä.

Jos tunnet kaasun hajua, hengitä kostutetun vaatteen läpi. Pyri ylempiin kerroksiin. Jos olosuhteet käyvät vaarallisen kemikaalin vuoksi sietämättömäksi, soita hätäkeskukseen ja ilmoita tilanteestasi.

Älä poistu alueelta ilman viranomaisten kehotusta, voit joutua matkalla vaaraan. Viranomaiset antavat lisäohjeita, myös tiedon alueen tyhjentämisestä, televisiossa, radiossa tai kaiutinauton kuulutuksissa.

Jos et pääse sisätiloihin ja tunnet kaasun hajua, poistu kaasun alta sivutuuleen. Pyri korkeampaan maaston kohtaan. Suojaa hengitystä kostutetulla vaatteella.

 

Vaara ohi -merkki

Vaara ohi -merkki on yhden minuutin pituinen tasainen äänimerkki. Äänimerkki tarkoittaa yleistä vaaramerkkiä koskevan varoitustilan purkamista. Se on ilmoitus siitä, että uhka tai vaara on poistunut.

 

Väestöhälyttimien kokeilumerkki

Kokeilumerkki on 7 sekunnin pituinen tasainen äänimerkki. Kokeilumerkkiä käytetään hälytinjärjestelmien käyttökunnon testaamiseen. Järjestelmien testaus suoritetaan Jokilaaksojen pelastuslaitoksen alueella joka kuukauden ensimmäinen maanantai klo 12:00.

 

Toiminta heikoilla jäillä, jäihin pudonneen pelastaminen

Ole varovainen jäällä liikkuessasi. Lauha alkutalvi ja lumisateet ennen pakkasjaksoa ovat vaikuttaneet siten, että jokien ja järvien jääpeite on vielä ohut. Syksyn sateista on vielä jäljellä voimakkaat virtaamat ja vedenkorkeuksien vaihtelut, jotka hidastavat myös kestävän jääpeitteen muodostumista.

Jäillä liikuttaessa on aina syytä varautua mahdolliseen jään pettämiseen. Muista varustautua jäänaskaleilla. Pidä mukanasi tukeva teräskärkinen sauva, jolla voit tarvittaessa koetella jään kestävyyttä. Käytä tarvittaessa pelastusliiviä tai kelluntapukua.

 

Jos jää pettää allasi, toimi näin:

Pysy rauhallisena ja huuda apua

Käänny ja pyri tulosuuntaasi, missä jää kesti

Riko heikkoa jäätä edeltäsi niin pitkälle kuin se särkyy

Kohota itsesi uintipotkuilla vaaka-asentoon ja koeta ponnistaa ylävartalosi jäälle

Lyö jäänaskalit kovaan jäähän ja vedä itsesi jäälle

Jäälle päästyäsi kieri, ryömi ja konttaa, kunnes olet varmasti kestävällä jäällä

Pidä itsesi jatkuvassa liikkeessä ja hakeudu nopeasti lämpimään

Riisu ja kuivaa märät vaatteet vasta, kun olet päässyt lämpimään

Jos et pääse ylös jäälle, pysyttele lämpöhukan pienentämiseksi mahdollisimman liikkumattomana paikallasi ja huuda apua

 

Jos joku toinen on vajonnut jäihin, toimi näin:

Tee heti hätäilmoitus numeroon 112

Kannusta pelastettavaa, hätäilmoitus on tehty, häntä autetaan

Ota mukaasi apuväline esim. köysi, airo, pitkä oksa tai takkisi

Lähesty pelastettavaa vahvan jään suunnasta. Konttaa ja ryömi viimeiset metrit

Ojenna apuväline pelastettavalle ja vedä hänet jäälle. Estä oma liukumisesi avantoon esim. jäähän lyödyn puukon avulla

Ryömikää ja kontatkaa etäälle avannosta, kunnes jää on varmasti vahvaa

Liikuttele avannosta pelastettua varovasti. Avusta hänet lämpimään tai estä muulla tavoin lisäjäähtyminen. Hieronta, raajoista nostaminen, väkisin kävelyttäminen tai uhrin muu liian nopea lämmittäminen voi olla alilämpöiselle hengenvaarallista (kylmä pintaveri kulkeutuu sydämeen aiheuttaen vakavia rytmihäiriöitä). Pelastetulle voi antaa lämmintä juomaa.

Jos uhri ei pysty itse liikkumaan, pidä hänet vaaka-asennossa, estä lisäjäähtyminen ja huolehdi avun opastamisesta kohteeseen.

Muista, että alilämpöinen tulee aina toimittaa hoitoon.