Turvakanava

TURVAKANAVA: MONIPUOLISTA ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISYÄ

Jokilaaksojen pelastuslaitos tuottaa monipuolisesti onnettomuuksien ehkäisypalveluita, joita ovat: palotarkastukset, onnettomuuksien ehkäisyyn liittyvä konsultointi, turvallisuusviestintä (sis. neuvonta, koulutukset, yhteisöllinen viestintä) ja rakenteellisen ohjaus.

Jokilaaksojen pelastuslaitos tekee aktiivista onnettomuuksien ehkäisyyn liittyvää yhteistyötä eri turvallisuustoimijoiden kanssa. Tästä yhtenä osoituksena on vuoden 2010 loppuun päättynyt Turvakanava-hanke, jossa oli hyvin laaja edustus eri viranomaistahoilta, kolmannelta sektorilta ja seurakunnasta.

Suosittelemme tutustumista seuraaviin linkkeihin lisätiedon saamiseksi:

www.turvakanava.fi sivuilta voit antaa turvallisuusviestiä tai selata tietopankkia yhden luukun periaatteella

www.pelastustoimi.fi (Suomen pelastustoimen yleissivut)