Turvallisuuspalkinto


Jokilaaksojen alueen turvallisuuspalkinto

Jokilaaksojen pelastuslaitos ja Jokilaaksojen poliisilaitos ovat perustaneet yhteisen turvallisuuspalkinnon, joka myönnettiin ensimmäisen kerran 11.2.2011. Turvallisuuspalkinto myönnetään kerran vuodessa 112-päivänä.  Turvallisuuspalkinnon saajista voi tehdä esityksen pelastuslaitokselle pelastuslaitos@jokipelastus.fi. Esitykset tulee tehdä 15.1. mennessä.

Turvallisuuspalkinnon myöntämisperusteena pidetään:

  • esimerkillistä toimintaa turvallisuuden kehittämisessä ihmisten ja yhteisöjen parhaaksi
  • toisten ihmisten elämää pelastavaa toimintaa
  • innovatiivisuutta, joka on johtanut turvallisuuden paranemiseen.

Palkinnon saajan valitsee esitysten perusteella pelastuslaitoksen ja poliisilaitoksen muodostama toimikunta. Palkinto voidaan jättää jakamattakin tai jakaa useammalle taholle. Vuoden turvallisuuspalkinnon saajalle annetaan tunnustuksen osoitus ja saajista pidetään luetteloa.

Huom! Esityksiä voi tehdä kaiken aikaa.

JAETUT TURVALLISUUSPALKINNOT

2011  Honganpalon koulu, Raahe
2012  Jokilaaksojen alueen sovittelutoimiston vapaaehtoissovittelijat
2013  Pyhäsalmi Mine Oy, Pyhäjärvi
2014  Tuomas Kalapudas, Marko Niemelä

2014 palkinnon perustelut. Molemmat palkitut pelastivat tahoillaan ihmishenkiä vedessä olleista uppoavista autoista.

 

Turvallisuuspalkinnon on suunnitellut
Terhi Vähäsalo, Sievin Savi

 

TURVALLISUUSPALKINNON SÄÄNNÖT

1 §

Vuosittain myönnettävän Jokilaaksojen alueen turvallisuuspalkinnon tarkoituksena on turvallisuuden eteen tehtyjen hyvien esimerkkien ja myönteisen julkisuuden lisääminen.

Valinnan suorittaa esitysten perusteella toimikunta joka koostuu Jokilaaksojen pelastuslaitoksen ja Jokilaaksojen poliisilaitoksen henkilöstöstä. Molemmista yhteisöistä ao. laitosten johto nimeää edustajia kaksi niin, että toinen edustaa miehistöä tai alipäällystöä ja toinen päällystöä. Puheenjohtajina toimivat vuorovuosina pelastusjohtaja ja poliisipäällikkö.

Toimikunta päättää palkinnon saajan julkistamismenettelyistä. Nimitys tehdään molempien yhteisöjen nimissä. Toimikunta voi myös päättää, että jonain vuonna turvallisuuspalkinto jätetään jakamatta tai se jaetaan usealle ehdokkaalle.

Turvallisuuspalkinto kuulutetaan esitettäväksi viimeistään tammikuun alussa lehdissä sekä pelastuslaitoksen ja poliisilaitoksen nettisivuilla. Turvallisuuspalkinnon saajaa koskevat nimeämisesitykset tulee tehdä 25.tammikuuta mennessä. Nimeämisesityksen voi tehdä myös pelastuslaitoksen ja poliisilaitoksen henkilöstö. Mikäli esityksen tekijä haluaa säilyttää anonymiteettinsä, toive sen suojaamisesta on esitettävä kirjallisesti. Täysin anonyymisti tehtyjä esityksiä ei kuitenkaan oteta käsittelyyn.

Turvallisuuspalkinnon myöntämisperusteina pidetään:

  • esimerkillistä toimintaa turvallisuuden kehittämisessä (muiden) ihmisten ja yhteisöjen parhaaksi
  • toisten ihmisten elämä pelastavaa toimintaa
  • innovatiivisuutta, joka on johtanut turvallisuuden paranemiseen

Toimikunta voi todentaa esityksen perusteen tarvittavin keinoin.

Vuoden turvallisuuspalkinnon saajalle annetaan tunnustuksen osoitus. Saajista pidetään luetteloa. Pelastuslaitoksen ja poliisilaitoksen johto päättävät tunnustuksen osoittamistavan.

Turvallisuuspalkinnon edellyttämästä työskentelystä pelastuslaitokselle ja poliisilaitokselle koituvat kustannukset jaetaan tasan pelastuslaitoksen ja poliisilaitoksen kesken.

Muutokset näihin sääntöihin valmistelee ja hyväksyy pelastuslaitoksen ja poliisilaitoksen johto.