Työssäoppiminen ja työharjoittelu

Työssäoppiminen ja työharjoittelu

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen alueella on ensihoidon työharjoittelussa vuosittain useita terveydenhuolto- ja pelastusalan opiskelijoita.

Useiden sosiaali- ja terveydenhuoltoalan oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen, valtion pelastusopiston opiskelijat suorittavat ammattitutkintoon liittyvän työssäoppimisen tai harjoittelun hoito- ja perustasoisissa ensihoitoyksiköissä. Lisäksi ensihoitopalvelutoimintaan tutustuu vuosittain useita eri pelastus- ja terveydenhuoltoalan ammattitutkinnon omaavia henkilöitä.

Oppilaitokset ja opiskelijat voivat ottaa työharjoitteluasioissa yhteyttä opiskelijakoordinaattori@jokipelastus.fi

Opiskelijalle:

  • Opiskelijat noudattavat pelastuslaitoksen työvuorojärjestelmää.
     
  • Opiskelijan on huolehdittava harjoittelujaksolla, että hänen pukeutumisensa ja ulkoinen olemuksensa sekä käytös ovat hyvän asiakaspalvelutavan ja annettujen ohjeiden mukaista.
     
  • Opiskelija osallistuu ensihoitajien ohjauksessa ja itsenäisesti tehden päiväohjelman mukaisiin asemapalvelutehtäviin.
     
  • Valmiuden ylläpitoaikana opiskelija käyttää harjoitteluaikaa tehokkaasti opiskellen alan kirjallisuutta ja etätehtäviä tehden.