Valmiussuunnittelijan virka

 
Jokilaaksojen pelastuslaitos julistaa valmiussuunnittelijan viran haettavaksi.  
 
Virka sijoittuu pelastustoiminnan tulosalueelle. 
 
Valmiussuunnittelijan ensisijaisena tehtävänä on pelastuspäällikön alaisuudessa osallistua pelastuslaitoksen oman varautumisen kehittämiseen ja tuottaa alueen kunnille varautumisen ja valmiussuunnittelun tukeen liittyviä pelastuslaitoksen palveluja sekä osallistua erikseen määrättävällä tavalla pelastuslaitoksen riskienhallinnan tulosalueen palvelutuotantoon. Tehtävä edellyttää hyviä ihmissuhdetaitoja, koulutus- ja vuorovaikutustaitoja, varautumisen, valmiussuunnittelun, valvontatoiminnan sekä toimisto-ohjelmistojen osaamista. 
 
Tehtävään voi sisältyä vapaamuotoista varallaoloa. Työaika on yleistyöaika.  
 
Virkaan valittavan kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto, B-luokan ajokortti, osaamista varautumisesta ja valmiussuunnittelusta. Muu tehtävään soveltuva koulutus ja osaaminen voidaan katsoa eduksi. Valintaprosessissa osa hakijoista voidaan lähettää soveltuvuusarviointiin. 
 
Virka on otettava vastaan viimeistään 1.4.2019 tai sopimuksen mukaan. Virkaan valittavan on ennen viran vastaanottoa esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä annettava suostumus henkilöturvallisuusselvityksen tekemiseen. Valinnassa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.  
 
Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Itäisen tulosyksikön alueella. Virkaan valittava on virkasuhteessa Ylivieskan kaupunkiin. Palkkaus määräytyy kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.  
 
Lisätietoja antaa:
Pelastuspäällikkö Pekka Räty, 044 429 6004 tai pelastusjohtaja Jarmo Haapanen, 044 429 6001. 
 
Lisätietoja pelastuslaitoksesta: http://www.jokipelastus.fi
 
Kirjalliset hakemukset liitteineen (joita ei palauteta) on toimitettava 22.2.2019 klo 14.00 mennessä osoitteella Jokilaaksojen pelastuslaitos, Puusepäntie 2, 84100 Ylivieska. Kirjekuoreen on merkittävä ”Valmiussuunnittelija”. 

Liitetiedosto: 

Aika: 

29.01.2019 11:41 - 22.02.2019 14:00