Ajankohtaista

Palomiehen virka, Raahe

 
Jokilaaksojen pelastuslaitos julistaa haettavaksi palomiehen viran (virkanro VPAMI23). Viran ensisijainen sijoituspaikka on Raahen paloasemalla. 
 
Virka on otettava vastaan 1.7.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan. Työaika virkasuhteen alussa on poikkeusluvan mukainen 42h/vk. Tehtävään kuuluu velvollisuus osallistua tarvittaessa varallaoloon sekä tehdä lisä- ja sunnuntaityötä määrättäessä.  
 
Virkaan valittavalta vaaditaan pelastustoimiasetuksen (407/2011) 6§:n mukainen kelpoisuus, BC-luokan ajokortti ja pelastussukelluskelpoisuus (SM:n ohje pelastushenkilöstön toimintakyvyn arvioinnista ja kehittämisestä, 5/2016, kelpoisuus tason 1 mukaisiin tehtäviin), joka tarvittaessa testataan ennen viran vastaanottoa. Hakijan on annettava suostumuksensa suppean turvallisuusselvityksen tekemiseen ja fyysisen toimintakyvyn arvioinnille. Hakijalle voidaan katsoa eduksi voimassa olevat ensihoidon hoitovelvoitteet. 
 
 
Virkaa valittavan on ennen viran vastaanottoa esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Valinnassa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. 
 
Virkasuhde on Ylivieskan kaupunkiin, ja palkkaus määräytyy KVTES:n ja teknisen sopimuksen mukaan. 
 
Hakuasiakirjoja ei palauteta. 
 
Lisätietoja antavat: 
 
Palopäällikkö Kauko Himanka, 044 429 6241 tai toimialuepäällikkö Pekka Kankaanpää, 044 429 6105 
 
Lisätietoja pelastuslaitoksesta: http://www.jokipelastus.fi Sähköposti: etunimi.sukunimi@jokipelastus.fi 
 
Kirjalliset hakemukset liitteineen tulee toimittaa perjantaihin 5.4.2019 klo 14.00 mennessä osoitteella Jokilaaksojen pelastuslaitos, Puusepäntie 2, 84100 Ylivieska. Kirjekuoreen on merkittävä ”Palomies Raahe”.

Liitetiedosto: 

Aika: 

04.03.2019 14:00 - 05.04.2019 14:00

Ylipalomiehen virka

 
Jokilaaksojen pelastuslaitos julistaa haettavaksi ylipalomiehen viran (virkanro VYPAMI11). Viran ensisijainen sijoituspaikka on Kalajoen paloasemalla.  
 
Virka on otettava vastaan 1.6.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan. Työaika on virkasuhteen alussa 38,75 t/vko. Tehtävään kuuluu velvollisuus osallistua tarvittaessa varallaoloon sekä tehdä lisä- ja sunnuntaityötä määrättäessä. Tehtävään kuuluu lisäksi velvollisuus tarvittaessa toimia sijaisena vuorotyötä tekevälle henkilöstölle, jolloin työaikana on poikkeusluvan mukainen työaika ja viran sijoituspaikkana Raahe tai Ylivieska. 
 
Virkaan valittavalta vaaditaan pelastustoimiasetuksen (407/2011) 6§:n mukainen kelpoisuus, BC-luokan ajokortti ja pelastussukelluskelpoisuus (SM:n ohje pelastushenkilöstön toimintakyvyn arvioinnista ja kehittämisestä, 5/2016, kelpoisuus tason 1 mukaisiin tehtäviin), joka tarvittaessa testataan ennen viran vastaanottoa. Hakijan on annettava suostumuksensa suppean turvallisuusselvityksen tekemiseen ja fyysisen toimintakyvyn arvioinnille. Hakijalle voidaan katsoa eduksi voimassa olevat ensihoidon hoitovelvoitteet. 
 
Virkaan valittavan on ennen viran vastaanottoa esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Valinnassa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. 
 
Virkasuhde on Ylivieskan kaupunkiin ja palkkaus määräytyy KVTES:n ja teknisen sopimuksen mukaan. 
 
Hakuasiakirjoja ei palauteta. 
 
Lisätietoja antavat: 
 
Palopäällikkö Kauko Himanka, 044 429 6241 tai toimialuepäällikkö Pekka Kankaanpää, 044 429 6105 
 
Lisätietoja pelastuslaitoksesta: http://www.jokipelastus.fi Sähköposti: etunimi.sukunimi@jokipelastus.fi 
 
Kirjalliset hakemukset liitteineen tulee toimittaa maanantaihin 15.4.2019 klo 14.00 mennessä osoitteella Jokilaaksojen pelastuslaitos, Puusepäntie 2, 84100 Ylivieska. Kirjekuoreen on merkittävä ”Ylipalomies Kalajoki”. 

Liitetiedosto: 

Aika: 

20.02.2019 11:26 - 15.04.2019 14:00

Ensihoidon kesätyöt 2019

Jokilaaksojen Pelastuslaitos etsii joukkoonsa ensihoidon työntekijöitä. Tämän lomakkeen kautta voi hakea ensihoidon kesän 2019 sijaisuuksia.
 
Jokilaaksojen Pelastuslaitos tuottaa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin eteläisen alueen ensihoitopalvelun. Alueeseen kuuluvat 17 kuntaa ja n. 124 000 asukasta, joista pitää huolta 13 ympärivuorokautista ja 7 päiväajan yksikköä. Päiväajan autot ovat perustasolla, mutta kaikki ensihoitoyksiköt ovat kuitenkin varustettu hoitotason välineillä ja myös hoitotasoiset tekevät vuoroja päiväajan autoissa. Ensihoitohenkilöstön työaika on poikkeusluvan mukainen 42 tunnin viikkotyöaika, jota tehdään 10/12/24 tunnin vuoroissa. Henkilöstö kuuluu KVTES:n piiriin ja palkka määräytyy KVTES:n ja Jokilaaksojen pelastuslaitoksen ensihoitajan työnvaativuuden arvioinnin mukaan.
 
Kesän sijaisten rekrytointi tapahtuu 15.2.2019 mennessä ja valinnat tehdään maaliskuussa 2019. Otamme henkilökohtaisesti meille sopiviin sijaisiin yhteyttä.
 
Kelpoisuudet tehtäviin
Hoitotason ensihoitajan kelpoisuusvaatimuksena on ensihoitajan ammattikorkeakoulututkinto tai sairaanhoitajan pätevyys (terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/1994 mukainen laillistus), jolla on ensihoitoon suuntaava vähintään 30 opintopisteen laajuinen koulutus. Ensihoitopalvelua koskevan asetuksen 11§ mukaiset siirtymäsäännökset hoitotason kelpoisuuden osalta huomioidaan. Lisäksi edellytämme voimassa olevaa hoitotason hoitovelvoitetta.
 
Perustason ensihoitajan kelpoisuusvaatimuksena on sairaanhoitajan pätevyys (terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/1994 mukainen laillistus) tai lähihoitajan pätevyys, (terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 564/1994 mukainen pätevyys) tai muu terveydenhuollon soveltuva tutkinto tai pelastajan tutkinto. Palomiehen / pelastajan tutkinnon suorittaneen tulee täyttää sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 340/2011 8 §:ssä säädetyt kelpoisuusvaatimukset. Lisäksi edellytämme voimassa olevaa perustason hoitovelvoitetta. Myös ensihoitoa opiskelevat voidaan rajoitetusti ottaa huomioon valinnoissa, heillä tulee olla vähintään perustason valtakunnallinen tasotentti hyväksytysti suoritettuna.
 
Tehtävän hoitaminen vähintään vaatii voimassa olevaa C1-luokan ajokorttia, ajotaito on välttämätön tehtävän suorittamisessa. Eduksi katsotaan työkokemus ensihoidon tehtäväkentässä sekä toiminta-alueen tuntemus. Tartuntalain 48§ mukaisesti Jokilaaksojen pelastuslaitos edellyttää ensihoidossa potilastyötä tekevältä henkilöstöltä sairastetun taudin tai rokotuksen antamaa suojaa vesirokkoa ja tuhkarokkoa vastaan sekä vuosittaista kausi-influenssarokotusta.

Hakemus täytetään ja lähetetään tämän kyselylomakkeen kautta. Tarvittaessa CV:n voi lähettää lomakkeen kautta tai lomakkeen täyttämisen voi keskeyttää sivun alalaidasta ja jatkaa myöhemmin.

Linkki hakemukseen: https://link.webropolsurveys.com/S/4E5A4F0421CF2A04
 

Lisätietoja avoimista paikoista saa ensihoidon komentotoimistosta 044 4296202 (8.00 – 16.00) sekä sähköpostitse ensihoito@jokipelastus.fi

Kiitos mielenkiinnostasi
 
Mirja Annala
ensihoitopäällikkö
Jokilaaksojen pelastuslaitos

 

Aika: 

02.01.2019 09:48 - 15.02.2019 12:00