Usein kysyttyä

Millaisiin asuinhuoneistoihin tulee tehdä pelastussuunnitelma?

Jos as oy :ssä on 2 rakennusta ja kummassakin on 2 asuinhuoneistoa, niin tarvitseeko tehdä pelastussuunnitelmaa? Ohjeissa puhutaan asuinrakennuksista, joissa on vähintään 3 asuinhuoneistoa... Tarkoittaako asuinrakennus tässä fyysistä rakennusta vai as oy:tä yhteensä?

Sisäasiainministeriö 5.5.2011 13.56 antamasta tiedotteesta. Pelastussuunnitelma tulee nyt pelastustoimesta annetun valtioneuvoston asetuksen mukaan laatia asuinrakennuksiin, joissa on vähintään kolme asuinhuoneistoa. Pelastussuunnitelman laatimisvelvoite kohdistuu näin ollen jatkossa erityisesti rivi- ja kerrostaloihin. Omakoti- ja paritaloja varten pelastussuunnitelmaa ei enää tarvitse laatia vaikka samalla tontilla tai rakennuspaikalla niitä olisi useitakin. Pelastuslain mukainen omatoimisen varautumisen velvoite (ilman pelastussuunnitelman laatimisvelvoitetta) koskee kuitenkin myös jatkossa viimeksi mainittuja kohteita.

Millaisissa paikoissa taloyhtiöissä sammutin on pakollinen? Vai onko?

Asuinkiinteistöissä ei lähtökohtaisesti vaadita sammuttimia pakollisena. Kiinteistön tilojen käyttötarkoitus voi kuitenkin ohjata alkusammuttimien sijoittamistarvetta. Esimerkiksi tällainen tulee eteen kiinteistöissä, joissa on toimintakyvyltään rajoittuneita henkilöitä ns. palvelutalotyyppisesti sijoitettuina. Jos taloyhtiössä on kattilahuone, tulee se varustaa alkusammuttimella.

Valveutunut taloyhtiö hankkii yhteisiin tiloihin alkusammuttimet. Esimerkiksi kerrostaloissa olisi hyvä olla sammuttimia eri kerroksissa helposti saatavilla.

Onko teidän talouden sähköturvallisuus kunnossa?

Tiesitkö, että hyvin suuri osa kotien tulipaloista on lähtenyt sähkölaitteista tai niiden väärästä käytöstä. Onko teidän kodissanne sähkölaitteet kunnossa ja käytetäänkö niitä oikein? Jääkö teillä esim. televisio herätevirralle, kun ette katso sitä? Entä jääkö tiskaus- tai pyykinpesukone yksinään päälle, kun olette itse poissa kotoa tai nukkumassa? Entä milloin olette siivonneet jääkaapin taustan? Milloin kodissanne on suoritettu sähkötarkastus? Asunnon omistajan ja haltijan on hyvä huolehtia, että sähkölaitteet ja asennukset ovat kunnossa. On pieni vaiva siivota pölyt, jota sähkölaitteisiin kertyy yllättävän paljon, tai katkaista virta tv:n virtakytkimestä. Kyseiset toimenpiteet lisäävät turvallisuutta ja vähentävät sähkönkulutusta. Laitteita ei saa mennä aukomaan muut kuin kodinkoneiden korjaajat, mutta pintapuolinen puhdistus riittää sähkölaitteille. Sähkötarkastus olisi syytä tehdä asuinrakennuksiin, joissa on enemmän kuin kaksi huoneistoa tai muihin rakennuksiin kuin asuinrakennukset joissa on yli 35A:n pääsulakkeet tai ilmoituksenvaraisiin räjähdysvaarallisiin tiloihin 15 vuoden välein. Useimmissa talouksissa jatkojohtoja käytetään väärin. Jatkojohto on tarkoitettu tilapäistä sähköjohtamista varten, ei pysyväisratkaisuna. Mikäli taloudessanne on jatkojohtoja asennettuna pysyväisesti, on ne syytä vaihtaa kiinteisiin asennuksiin. Sähköjohdoissa kannattaa katsoa myös niiden pintapuolinen kunto. Mikäli sähköjohdossa on näkyvillä ratkeilua tai muuta hapristumista, on se syytä uusia tai sähkölaite vaihtaa uuteen. Sähköturvallisuudesta osana paloturvallisuutta aiheesta saat lisää tietoa soittamalla lähimmälle paloasemalle ja kysymällä pelastusviranomaisilta lisää tietoa. Pelastusviranomaiset ovat laatineet sähkötiedotteen kotitalouksien tiedoksi. Tietoa jakavat myöskin sähköasentajat, valtuutetut sähkötarkastusliikkeet ja netistä sivuilta http://www.tukes.fi/fi/ tai http://www.sahkoala.fi/