Usein kysyttyä

Taloyhtiöiden pelastussuunnitelmista

Jos as oy :ssä on 2 rakennusta ja kummassakin on 2 asuinhuoneistoa, niin tarvitseeko tehdä pelastussuunnitelmaa? Ohjeissa puhutaan asuinrakennuksista, joissa on vähintään 3 asuinhuoneistoa... Tarkoittaako asuinrakennus tässä fyysistä rakennusta vai as oy:tä yhteensä?

Sisäasiainministeriö 5.5.2011 13.56 antamasta tiedotteesta. Pelastussuunnitelma tulee nyt pelastustoimesta annetun valtioneuvoston asetuksen mukaan laatia asuinrakennuksiin, joissa on vähintään kolme asuinhuoneistoa. Pelastussuunnitelman laatimisvelvoite kohdistuu näin ollen jatkossa erityisesti rivi- ja kerrostaloihin. Omakoti- ja paritaloja varten pelastussuunnitelmaa ei enää tarvitse laatia vaikka samalla tontilla tai rakennuspaikalla niitä olisi useitakin. Pelastuslain mukainen omatoimisen varautumisen velvoite (ilman pelastussuunnitelman laatimisvelvoitetta) koskee kuitenkin myös jatkossa viimeksi mainittuja kohteita.

Millaisissa paikoissa taloyhtiöissä sammutin on pakollinen? Vai onko?

Asuinkiinteistöissä ei lähtökohtaisesti vaadita sammuttimia pakollisena. Kiinteistön tilojen käyttötarkoitus voi kuitenkin ohjata alkusammuttimien sijoittamistarvetta. Esimerkiksi tällainen tulee eteen kiinteistöissä, joissa on toimintakyvyltään rajoittuneita henkilöitä ns. palvelutalotyyppisesti sijoitettuina. Jos taloyhtiössä on kattilahuone, tulee se varustaa alkusammuttimella.

Valveutunut taloyhtiö hankkii yhteisiin tiloihin alkusammuttimet. Esimerkiksi kerrostaloissa olisi hyvä olla sammuttimia eri kerroksissa helposti saatavilla.