Väestönsuojat

Väestönsuojat

Väestönsuojat rakennetaan suojaamaan ihmisiä sortumilta, räjähdyspaineelta, sirpaleilta, kaasuilta, säteilyltä ja tulipaloilta. Suojassa pitää olla valmiudet asukkaiden elämän jatkumiseen kaikissa mahdollisissa poikkeustilanteissa. Väestönsuojiin mennään vasta viranomaisten kehoituksesta.

Väestönsuojaan jokaiselle mukaan elintarvikkeita ja juomavettä, ruokailuvälineitä ja tölkinavaaja, taskulamppuja, tarvittavat lääkkeet ja ensiaputarvikkeita, vuodevaatteet, lukemista, pelejä ja kirjoitusvälineitä.

Evakuointi

Evakuointi ei ole ensisijainen suojautumiskeino. Väestö voidaan kuitenkin joutua siirtämään pois vaara-alueelta, jossa vain pelastajat saavat toimia. Evakuointia voidaan tehdä myös vain pieneltä alueelta, jolloin se käsittää esim. yhden kerrostalon, yhden korttelin tai sitä laajemman alueen evakuoinnin. Kerrostalo voidaan joutua evakuoimaan esimerkiksi tulipalon jälkeen.

Evakuoinnista ilmoitetaan hälyttimillä, kuulutuksilla ja tiedotusvälineissä. Noudata viranomaisten antamia ohjeita!

Evakuoitaessa voit ottaa mukaan vain välttämättömät varusteet: - Pakkaukset eivät saa olla suurempia kuin itse jaksat kantaa. - Ota mukaan perusvaatetus, tarvitsemasi lääkkeet, rahat, arvopaperit, henkilöllisyystodistukset ja sairasvakuutuskortit. - Varaa evästä ja juotavaa kahdeksi vuorokaudeksi.

Omatoiminen suojelu

Kansalaisten omatoimisella suojelulla on ratkaiseva merkitys kriisitilanteessa, sillä viranomaiset eivät välttämättä ehdi apuun kaikkialle. Asuintaloista, yrityksistä, virastoista ja laitoksista on muodostettu suojeluyksiköitä, joissa työntekijöiden ja asukkaiden yhteisin ponnistuksin suojellaan ihmisiä ja omaisuutta.

Talosuojelu koskee kaikkia kansalaisia. Vastuu omatoimisen suojelun järjestämisestä on kiinteistön isännöitsijällä ja taloyhtiön hallituksella. Asuinyhteisön tulee valita suojeluvalvoja, jos tontilla on vähintään viisi asuntoa. Yhteisölle laaditaan myös suojelusuunnitelma. Myös jokaisessa yrityksessä ja laitoksessa tulee olla oma suojelusuunnitelma siitä, miten normaaliolojen turvajärjestelyjä täydennetään poikkeusoloissa.