Väestönsuojelu

Yleistä

 

 

Väestönsuojelu on väestön ja omaisuuden turvaamista sodan ja muiden siihen verrattavien olosuhteiden aiheuttamilta tuhoilta.

Valtio ja kunnat vastaavat yleisestä väestönsuojelusta: valvonnasta, varautumisesta, hälyttämisestä, suojaamisesta ja pelastamisesta sekä yhteiskunnan tärkeiden toimintojen ylläpitämisestä.