Väestönsuojelu

Väestönsuojelu

Eri viranomaiset ovat varautuneet toimimaan mahdollisissa poikkeusoloissa etukäteissuunnitelmin sekä harjoittelemalla väestön suojaamista eri toimenpitein. Väestönsuojelu on osa kaikkien viranomaisten työtä. Väestöä varaudutaan suojaamaan sodan vaikutuksilta poikkeusoloissa mm. väestönsuojien sekä evakuointien avulla. Evakuoinnilla tarkoitetaan väestön siirtämistä turvalliselle alueelle sodan taikka muun konfliktin aikana.

Väestönsuojat sijaitsevat siellä, missä paljon ihmisiä. Väestönsuojat, jotka merkitään väestönsuojelun kansainvälisellä tunnuksella, suojaavat mm. rakennussortumilta, paineaallolta, säteilyltä tai terveydelle vaarallisilta aineilta. Suurin osa väestönsuojista on kiinteistökohtaisia väestönsuojia esimerkiksi julkisten rakennusten tai asuinkerrostalojen yhteydessä.

Yleiset väestönsuojat on rakennettu Suomessa pääsääntöisesti suuriin kaupunkeihin sekä liikkuvaa väestöä suojaamaan. Harvaan asutuilla alueilla, kuten maaseuduilla ja omakotitaloalueilla ei ole yleensä väestönsuojia, eikä asukkaille ole osoitettu tiettyä suojapaikkaa. On tärkeä huomioida, että näillä alueilla viranomaiset huolehtivat väestön suojaamisesta ja siihen liittyvistä tarvittavista toimenpiteistä joko siirtämällä väestöä uhkan alta pois turvalliselle alueella tai osoittamalla suojapaikan lähialueelta.

Suojautumistilanteessa ensisijainen suojautumispaikka on sisätiloissa ja väestönsuojaan siirrytään vain viranomaisen käskystä.

Kenelle kuuluu vastuu väestönsuojan kunnossapidosta ja mitä siinä pitää huomioida? Lue lisää väestön suojelusta sekä väestönsuojista Pelastustoimi.fi –sivustolta.

      Väestönsuojelun kansainvälinen tunnus