Valvonta ja neuvonta

Valvonta ja neuvonta

VALVONTA- JA NEUVONTAPALVELUT

Pelastuslaitoksen valvontatoiminta on kuvattu pelastuslaitoksen valvontasuunnitelmassa.

Neuvonta-asioissa ota yhteyttä päivystävään palotarkastajaan. Tarvittaessa voit olla suoraan yhteydessä asiantuntijoihimme.

Ohjeet ja lomakkeet - osiossa löydät tarpeelliset asiakirjapohjat. Pelastusviranomaiselle tehtävät ilmoitukset pyydetään tekemään ensisijaisesti osoitteeseen palotarkastaja@jokipelastus.fi. Onnettomuusriski-ilmoitukset tehdään sähköisen järjestelmän kautta. Kulotus- ja avotuli-ilmoitukset tehdään pelastustoimi.fi-sivun sähköisen asioinnin kautta.

YLEISÖTILAISUUDET

Pelastusviranomainen valvoo yleisötilaisuuksien turvallisuusjärjestelyitä. Yleisötilaisuuksien pelastussuunnitelmat toimitetaan arvioitavaksi osoitteeseen palotarkastaja@jokipelastus.fi. Katso yleisötilaisuuksien ohjeet ja lomakkeet - osio.

PELASTUSSUUNNITELMAT JA KOHDEKORTIT

Kiinteistöjen pelastussunnitelmat voidaan toimittaa arvioitavaksi osoitteeseen palotarkastaja@jokipelastus.fi. Kohdekortit toimitetaan osoitteeseen palotarkastaja@jokipelastus.fi. Katso pelastussuunnitelmien sekä kohdekorttien ohjeet ja lomakkeet - osio.

RAKENTAMISEN OHJAUS

Pelastusviranomainen toimii rakentamisen ohjauksessa paloturvallisuuden ja pelastustoiminnan asiantuntijana. Neuvonta-asioissa ota yhteyttä päivystävään palotarkastajaan. Tarvittaessa voit olla suoraan yhteydessä asiantuntijoihimme. Katso rakentamisen ohjauksen ohjeet ja lomakkeet - osio.

POISTUMISTURVALLISUUS

Hoitolaitosten sekä palvelu- ja tukiasumisen poistumisturvallisuudesta tulee toiminnanharjoittajan laatia poistumisturvallisuusselvitys. Selvitys on päivitettävä kolmen vuoden välein ja se toimitetaan arvioitavaksi pelastusviranomaiselle osoitteeseen palotarkastaja@jokipelastus.fi. Katso poistumisturvallisuusselvitysten ohjeet ja lomakkeet - osio.