Varautuminen

Varautuminen

 

Varautumisella tarkoitetaan kaikkia hallinnon, elinkeinoelämän tai yksittäisen kansalaisen toimenpiteitä, joilla varaudutaan tehtävien mahdollisimman häiriöttömään hoitamiseen kaikissa turvallisuustilanteissa.

Tällaisia toimenpiteitä varten luodaan mm. valmiussuunnitelmat, josta ilmenee toimenpiteet kuinka toimitaan poikkeusolojen aikana. Poikkeusolojen määritelmä kattaa aseellisen hyökkäyksen lisäksi myös muut kansakuntaa vakavasti uhkaavat poikkeusolot, kuten esimerkiksi erittäin vakavat luonnonmullistukset, pandemiat ja suuronnettomuudet. 

Kunta vastaa valmiussuunnittelusta alueellaan. Pelastuslaitos tukee suunnittelua ja antaa asiantuntija-apua kunnille.

Häiriötilanteella tarkoitetaan tilannetta, joka vaarantaa hetkellisesti yhteiskunnan turvallisuutta. Esimerkiksi myrskyt ja sähköjakelun katkeaminen aiheuttavat ongelmia yhteiskunnalle.

Lähde: Pelastustoimi