Varautuminen

Varautuminen

Varautumisella tarkoitetaan kaikkia niitä hallinnon, elinkeinoelämän tai yksittäisen kansalaisen toimenpiteitä, joilla varaudutaan tehtävien mahdollisimman häiriöttömään hoitamiseen kaikissa turvallisuustilanteissa: normaalioloissa, normaaliolojen häiriötilanteissa sekä poikkeusoloissa. Pelastustoimen lakisääteisenä tehtävänä on varmistaa, että se pystyy huolehtimaan ihmisten ja omaisuuden suojaamisesta sekä pelastustoimintaan kuuluvista tehtävistä kaikissa näissä turvallisuustilanteissa.

Jokilaaksojen pelastuslaitos on varautunut alueellaan väestön suojaamiseen kaikissa turvallisuustilanteissa. Normaaliolojen onnettomuus- ja vaaratilanteissa, kuten tulipaloissa tai sään ääri-ilmiöissä, väestön suojaaminen perustuu asuin- ja muihin sisätiloihin sekä tarvittaessa väestön evakuointeihin. Poikkeusoloissa väestö varaudutaan uhkatilanteiden mukaisesti suojaamaan mahdollisimman hyvän suojan antaviin sisätiloihin, olemassa oleviin väestönsuojiin taikka evakuointien avulla.

Kunnat vastaavat varautumisestaan mm. valmiussuunnitelmin omalla alueellaan. Pelastuslaitos tukee kuntien varautumista ja valmiussuunnittelua tarjoamalla kuntien käyttöön asiantuntija-apua.

Pelastustoimi–sivustolta löydät kattavasti tietoa omatoimisesta varautumisesta erilaisten häiriötilanteiden varalta. Lisäksi sivusto tarjoaa tietoa väestönsuojelusta sekä väestönsuojista.
 

Jokilaaksojen pelastuslaitoksella varautumiseen liittyviä asioita hoitaa vt.valmiuspäällikkö Anna Mattila, 044 4296 009, anna.mattila@jokipelastus.fi