Vastuu nuohouksesta

Vastuu nuohouksesta

Rakennuksen omistajan ja haltijan velvoite huolehtia tulisijojen ja savuhormien säännöllisestä nuohouksesta säilyi entisenä, samoin nuohouksen määrävälit. Kiinteistön omistaja saa 1.7.2019 lähtien itse valita nuohouksen suorittajan. Tärkeää valinnassa on edelleen huolehtia, että nuohouspalveluja saa jatkossakin tarjota vain nuohoojan ammattitutkinnon suorittanut henkilö.

Toki jokainen saa nuohota kiinteistönsä hormeja niin usein kuin haluaa, mutta lakisääteinen nuohous suoritetaan ammattilaisen toimesta asetuksen määrittelemin väliajoin.