Visio ja arvot

Visio ja arvot

Luotettavaa ensihoitoa Jokilaaksoissa
-laadukkaasti, turvallisesti, ammattitaidolla-

Inhimillisesti:
Eettisyys ohjaa toimintaamme. Kunnioitamme ihmisarvoa, erilaisuuden hyväksyen ja otamme vastuun ympäristöstämme.
Rakennamme toimintaamme asiakaslähtöisesti.

Ammatillisesti:
Työotteessa kuvastuu ammatillisuus, jota ohjaa korkea ammattietiikka.
Kehitämme osaamistamme ja teknistä työvälineistöämme. Arvostamme omaa ja toisten osaamista sekä työvälineistöämme.
Käytämme resursseja tarkoituksenmukaisesti, tehokkaasti ja taloudellisesti.
Tuemme toinen toisiamme potilaan hoitoa koskevassa päätöksenteossa, työssä jaksamisessa ja ammatillisessa kehittymisess
Pidämme velvollisuutenamme ylläpitää ammattitaitoamme. Haluamme olla oppivia ja kehittyviä.

Luotettavasti:
Meihin voi aina luottaa ihmisinä ja organisaationa. Täytämme tehtävämme luotettavasti ja varmasti.
Rehellisyys, oikeudenmukaisuus ja toiminnan läpinäkyvyys ovat meille tärkeitä. Teemme yhteistyötä keskenämme ja sidosryhmien kanssa, sitoudumme kurinalaiseen työskentelyyn ja olemme jatkuvasti valmiina toimimaan.

Taloudellisesti:
Toimimme taloudellisesti, tulosvastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.