Yleisötilaisuudet

Yleisötilaisuudet

Ensiapusuunnitelma
Ilmoitus tehosteidenkäytöstä 2017
Ilmoitus tuliesitykset 2017
Opas yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laadintaan 2017
Pyrokirja 2017 logolla
Tilapäismajoittumisen ohje 2018
Tuliesityksen turvallisuus logolla 2018
Yleisötapahtuman pelastussuunnitelma

Yleisötilaisuuden järjestäjän on syytä hyvissä ajoin selvittää onko järjestettävää tilaisuutta varten tehtävä pelastussuunnitelma. Pelastussuunnitelman laatimisvelvollisuuden ja sisällön määrittelevät pelastuslain 16 § ja pelastusasetuksen 2 § ja 3 §. Jos tilaisuus järjestetään tiloissa, joissa on jo pelastussuunnitelma, eikä tapahtuman luonne poikkea tiloissa järjestettävistä tapahtumista, kohteen pelastussuunnitelma yleensä riittää. Pelastussuunnitelma tulee jättää pelastusviranomaisen arvioitavaksi 14 vuorokautta ennen tapahtumaa. Suunnitelmat pyydetään toimittamaan osoitteeseen palotarkastaja@jokipelastus.fi